Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis

Acta Carpathica Occidentalis

Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

První číslo časopisu vyšlo v roce 2010. Časopis vznikl přidělením ISSN čísla Národní technickou knihovnou v Praze dne 1.3.2010.

Celkem vyšlo již 9 čísel. Poslední, čerstvě vydané deváté číslo, se věnuje z velké části výsledkům průzkumu hmyzu v místech plánované stavby přehrady Skalička.

Jako v minulých číslech i nyní se snažíme najít ideální poměr mezi odborností a čtivostí tak, aby si každý čtenář, který má rád přírodu a chtěl by se dozvědět více o procesech v ní probíhajících a třeba i o nových objevech v naší oblasti, přišel na své.

Věříme, že si k našemu již dobře etablovanému časopisu najdete cestu a udržíte mu přízeň i do budoucna. Informace, které v něm budete nacházet, Vám pomohou proniknout do tajů a složitostí vztahů v přírodě. Časopis přináší i odborný pohled na ekologická témata a přispívá k pochopení role člověka v přírodních procesech, které kolem nás bez ustání probíhají.

Odborné recenzované periodium (ISSN 1804-2732)


Časopis je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

Časopis je excerpován databází Zoological Record a EBSCO

Časopis je excerpován databází Google Scholar


Vydavatel

Společný časopis Muzea regionu Valašsko, p.o. (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČ: 00098574) a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. (Vavrečkova 7040, P.O. BOX 175, 760 01 ZLÍN, IČ: 089982)


Kontaktní adresa

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, tel.: 603 304 911, e-mail: aco@muzeumvalassko.cz


Členové redakční rady

Předseda redakční rady: RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace)

Místopředseda redakční rady: RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Místopředseda redakční rady: RNDr. Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

Redaktor:
Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc;
Mgr. Karel Fajmon, Správa CHKO Bílé Karpaty;
RNDr. Vladimír Hula, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně;
RNDr. Růžena Gregorová Ph.D., Moravské zemské muzeum;
Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D., Národní zemědělské muzem, Praha;
RNDr. Jan Robovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZaměření a poslání časopisu

Odborné recenzované periodium (ISSN 1804-2732)

Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Karpat České a Slovenské republiky. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

První číslo časopisu vyšlo v roce 2010. Časopis vznikl přidělením ISSN čísla Národní technickou knihovnou v Praze dne 1.3.2010.


Časový harmonogram a průběh posuzování příspěvků

Časopis vychází jednou ročně v závěru roku. Termín ukončení první vlny přijímání rukopisů (elektronicky, e-mailem na adresu vydavatele) do recenzního řízení je 30. červen. Další rukopisy jsou přijímány jen v případě, že dosud není naplněno číslo. Došlé rukopisy budou posouzeny redakční radou a na základě hlasování budou přijaty/nepřijaty k recenznímu řízení. Autoru budou poskytnuty k zapracování nejméně dva posudky, které vypracují odborníci na dané téma. Příspěvky do sekce "Aktuality a personálie" neprochází recenzním řízením.

Pokyny pro autory

Etický kodex časopisu

Vzor standardní příspěvek

Vzor krátké sdělení


Objednávky a příspěvky přijímá redakce telefonicky či na e-mailu: aco@muzeumvalassko.cz


Cena časopisu: 90 Kč (bez poštovného, které v případě objednávky činí 27 Kč)


Cena Supplement se pohybuje v rozmení 40-90 Kč v závislosti na daném čísle.

NÁZEV OBSAH CENA
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 9 / 2018
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Obsah čísla 2018
90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 8 / 2017
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Obsah čísla 2017
90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 7 / 2016
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2016 ke stažení v pdf
90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 6 / 2015
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2015 ke stažení v pdf


90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 5 / 2014
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2014 ke stažení v pdf
90 Kč.
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 4 / 2013
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2013 ke stažení v pdf
90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 3 / 2012
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2012 ke stažení v pdf
vyprodáno
Acta Carpathica Occidentalis
Tom. 2 / 2011
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2011 ke stažení ve formátu pdf
90 Kč
Acta Carpathica Occidentalis
Supplementum 1
Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Pdf ke stažení

Anglický abstrakt

Anotace

VYPRODÁNO
Acta Carpathica Occidentalis

Tom. 1 / 2010
Příroda Západních Karpat

Vychází 1x ročně.

Články čísla 2010 ke stažení ve formátu pdf
VYPRODÁNO