Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2015

Acta Carpathica Occidentalis 2015

Články | Articles

Janíčková Kateřina & Dolníček Zdeněk: Šlichová prospekce na lokalitách spojených s údajnou historickou těžbou drahých kovů v Moravskoslezských Beskydech, pp. 3-16.

Dítě Daniel, Murin Bohumil, Hájek Michal, Hájková Petra, Sedláková Blažena, Melečková Zuzana & Eliáš Pavol jun.: Nová lokalita páperca alpínskeho (Trichophorum alpinum) na Slovensku, pp. 17-22.

Dítě Daniel, Melečková Zuzana & Eliáš Pavol jun.: Ostrica blšná (Carex pulicaris) – nový druh vo Veľkej Fatre, pp. 23-27.

Dřevojan Pavel & Galušková Hana: Pozoruhodné floristické nálezy z nivy Moravy mezi Strážnicí a Kunovicemi, pp. 28-49.

Plevová Lenka: Flóra Vlárského průsmyku v severní části Bílých Karpat, pp. 50-76.

Štrba Peter: Poznámky k výškovému rozšíreniu zástupcov radu Polygonales v Západných Karpatoch, pp. 77-83.

Valachovič Milan: Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku – koncept ich klasifikácie, pp. 84-92.

Banaš Marek, Stanovský Jiří, Dvořák Václav & Zeidler Miroslav: Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy, pp. 93-107.

Tuf Ivan Hadrián & Kupka Jiří: První nález zemivky Strigamia pusilla z území České republiky (Chilopoda: Geophilomorpha), pp. 108-110.

Konvička Ondřej & Čížek Lukáš: Rozšíření rýhovců Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) a Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice, pp. 111-114.

Gabriš Radim & Vávra Jiří Ch.: Nové nálezy Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) (Coleoptera, Cerophytidae) na severní Moravě s poznámkami k jeho bionomii, pp. 115-118.

Konvička Ondřej & Spitzer Lukáš: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika), pp. 119-122.

Trávníček Dušan: Rozšíření vodomila Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 1932 v České republice a poznámky k určování tohoto druhu, pp. 123-125.

Šnajdara Pavel & Spitzer Lukáš: Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava), pp. 126-138.

Čelechovský Alois, Chmela Josef & Chmela Miloslav: Makrolepidoptera Pozděchova na Valašsku (Česká republika), pp. 139-157.

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2015

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Vzděláváme multimediálně, interaktivně a efektivně