Úvod / Publikace

Publikace

- vydávané muzeem

Valašsko - vlastivědná revue

Čtenáři - dopisovatelé - Valaši!
Chcete se spolu s námi podílet na utváření obsahu a charakteru této vlastivědné revue? Čtěte, reagujte, kritizujte, chvalte, navrhujte, pište... Svůj vztah k Valašsku vyjádřete také pozorností věnovanou našemu časopisu i svými věcnými připomínkami a názory, příp. vlastními příspěvky.
Nás potěší Váš zájem, Vás potěší naše Valašsko - vlastivědná revue!
Další podrobnosti

Acta Carpathica Occidentalis

Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále personálie, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat. Další podrobnosti