Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2013

Acta Carpathica Occidentalis 2013

OBSAH – CONTENTS

ČLÁNKY – ARTICLES

KALNÍKOVÁ Veronika & Renata EREMIÁŠOVÁ: Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler) na řece Ostravici, pp. 3-14.

DVOŘÁK Václav & Martin DANČÁK: Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří, pp. 15-19.

KOCIÁN Petr & Jiří KOCIÁN: Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. – nový nepůvodní druh v České republice, pp. 20-24.

ŠTRBA Peter & Anna GOGOLÁKOVÁ: Snilovské sedlo v Národnom parku Malá Fatra – jedno z najvyššej položených ohnísk výskytu synatropných druhov rastlín v Západných Karpatoch, pp. 25-31.

VYBRAL Petr & Martin CULEK: Závislost rozšíření hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea L.) na vybraných fyzickogeografických charakteristikách v území geomorfologického okrsku Radhošťský hřbet, pp. 32-50.

KLIMENT Ján, JAROLÍMEK Ivan & Milan VALACHOVIČ: Lieskové kroviny severozápadného Slovenska, pp. 51-74.

DECKEROVÁ Helena, ŠUHAJ Jiří & Jiří POLČÁK: Výskyt klouzku strakoše (Suillus variegatus) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Česká republika), pp. 75-78.

ŠUHAJ Jiří, DECKEROVÁ Helena, JANOTOVÁ Yvona & Jiří POLČÁK: Nálezy vzácné houby šťavnatky březnovky Hygrophorus marzuolus ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika), pp. 79-85.

KONVIČKA Ondřej: Příspěvek k rozšíření páteříčka Rhagonycha carpathica Ganglbauer, 1896 v České republice, pp. 86-88.

ČERNOCH David, FIALA Libor, SPITZER Lukáš & Jiří BENEŠ: Perleťovec ostružinový (Brenthis daphne [Denis & Schiffermüller, 1775]) a soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus [Pallas, 1771]) – dva nově zjištěné druhy denních motýlů na Vsetínsku, pp. 89-93.

STANOVSKÝ Jiří & Lubomír KOLONIČNÝ: Výskyt hrotaře Mordellochroa milleri Emery, 1876 (Coleoptera, Mordellidae) v Bílých Karpatech, pp. 94-95.

KUBÍN Miroslav: První nález škeble asijské (Sinanodonta woodiana) na Valašsku (Česká republika), pp. 96-97.

HANEL Lubomír, ANDRESKA Jan & Stanislav LUSK: Historický výskyt hlavatky podunajské (Hucho hucho) v povodí Moravy, pp. 98-101.

MIKEŠ Václav: Nové nálezy plcha velkého Glis glis (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Západních Karpatech, pp. 102-105.

AKTUALITY A PERSONÁLIE – CURRENTS NEWS AND PERSONALS

DANČÁK Martin & TKÁČIKOVÁ Jana: Činnost Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2013, p. 106.

TKÁČIKOVÁ Jana: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, p. 109.

TRÁVNÍČEK Dušan: Zvířata na Zemi a člověk - nová expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. 111.