Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2017

Acta Carpathica Occidentalis 2017

Články | Articles

Jiří Lederer: Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí)

Jana Tkáčiková: Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica L.) v Pobečví (Česká republika)

Dominik Zukal & Pavel Novák: Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu

Peter Kučera: Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka

Ondřej Machač: Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice

Dušan Trávníček: Slíďák břehový (Arctosa cinerea) na štěrkových lavicích řeky Bečvy

Petr Kment, Michal Horsák, Jiří Procházka, Jan Sychra & Igor Malenovský: Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech

Ondřej Konvička & Tomáš Sitek: Kovařík Ampedus quercicola (Buysson, 1877) (Coleoptera: Elateridae) v České republice

Ondřej Konvička: Příspěvek k faunistice Agnathus decoratus (Germar, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) v České republice a v Řecku

Eduard Ezer: Nové zajímavé nálezy vodních brouků na východní Moravě

Daniel Vít: Tesaříci (Cerambycidae) okolí Zlína (jihovýchodní Morava, Česká republika)

Lukáš Spitzer & Jiří Beneš: VRozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku

Tomáš Kuras, Monika Mazalová, Bořivoj Šarapatka: Stepní lada jako refugia motýlů agrární krajiny Čejčska

Karel Pavelka: Hnízdní avifauna vodních a mokřadních druhů ptáků na rybnících ve středním Pobečví v letech 1993–2002

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017
Východomoravská pobočka České společnosti entomologické slaví pět let
Seminář Zoologické komise Asociace muzeí a galerií ve vsetínském muzeu
Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017