Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2012

Acta Carpathica Occidentalis 2012

OBSAH ČÍSLA 2012 - CONTENTS 2012

Články | Articles

HRONEŠ M., DANČÁK M.& VAŠUR R.J.: Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech, 3–8 pp.

KOCIÁN J. & DANČÁK M.: Rozšíření jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Západních Karpatech, 9–20 pp.

SVAČINA T. & HANÁKOVÁ P.: Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum /Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších, 21-43 pp.

TKÁČIKOVÁ J. & DANČÁK M.: Rukopis G. A. Říčana „Květena Vsatských hor“ – zapomenutý pramen ke květeně severovýchodní Moravy, 44–85 pp.


Apendix 3 on-line

Apendix 4 on-line

KUBÍN M. & LUSK S.: Rybí osídlení vybraných přítoků Rožnovské Bečvy, 86–94 pp.

GÁBA Z.: Příspěvek k poznání exotik lokality Zámrsky u Hranic na Moravě, 95–102 pp.

KUČERA P.: Významné nálezisko buka (Fagus sylvatica) v Podtatranskej kotline, 103–108 pp.

Krátká sdělení | Short notes

LEDERER J.: Nález holubinky černobílé (Russula albonigra /Krombh./ Fr.) v Javorníkách (Česká republika), 109–110 pp.

KOCIÁN P.: Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika), 111–113 pp.

PAVELKA K. & KOLEČEK J.: Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica) v korytě Bečvy, 114–116 pp.

KOLEČEK J.: Nový nález vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis, Odonata: Libellulidae) v okrese Vsetín (Česká republika), 117–118 pp.

RADA S.: Nová lokalita kobylky Poecilimon intermedius (Orthoptera: Ensifera) v Bílých Karpatech (Česká Republika), 119 p.

KONVIČKA O., STANOVSKÝ J. & KOLONIČNÝ L.: Příspěvek k rozšíření a etologii páteříčka Cordicantharis longicollis (Kiesenwetter, 1859) v České republice, 120–122 pp.

ŠUHAJ J., SABOL O. & KRIŠICA L.: Výskyt tesaříka Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) (Coleoptera: Cerambycidae) ve Slezsku (Česká republika, Polsko), 123–124 pp.

BENEŠ J. & SPITZER L.: Modrásek podobný (Plebeius argyrognomon /Bergsträsser, 1779/) (Lepidoptera: Lycaenidae) – nový druh pro severovýchodní Moravu, 125–127 pp.

PAVELKA K.: První zimní výskyt kopřivky obecné (Anas strepera) v horním a středním Pobečví, 128–130 pp.

PAVELKA K. & PAVELKA J.: Další pozorování budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v moravských Západních Karpatech, 131–134 pp.

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

DANČÁK M., TKÁČIKOVÁ J.: Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce, 135–136 pp.

TRÁVNÍČEK D.: Sbírka motýlů Alberta Gottwalda, významný přírůstek do sbírkového fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a životní jubileum jejího autora, 137–139 pp.