Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2010

Acta Carpathica Occidentalis 2010

OBSAH – CONTENTS ČÍSLA 2010 KE STAŽENÍ

ČLÁNKY – ARTICLES
KONVIČKA Ondřej: Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká republika)

TRÁVNÍČEK Dušan: Vodní brouci lučního pěnovcového prameniště v EVL Březnice u Zlína (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae)

SPITZER Lukáš & BENEŠ Jiří: Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika)

TYRALÍK Filip & KURAS Tomáš: Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů

BALÁŽ Ivan: Vplyv nadmorskej výšky na zmeny reprodukčnej aktivity a potenciálu Myodes glareolus

BALÁŽ Michal, JURČOVIČOVÁ Martina & DOVCOVÁ Katarína: Spoločenstvá drobných zemných cicavcov mokraďových biotopov okolia VN Bešeňová (Liptovská kotlina, Slovensko)

ROP Otakar: Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat

TKAČÍKOVÁ Jana: Flóra a vegetace přírodní památky Prlov I., II. a III. (okres Vsetín)

KRÁTKÁ SDĚLENÍ – SHORT NOTES
KOLEČEK Jaroslav: První nález vážky běloústé (Leucorrhinia albifrons) v okrese Vsetín (Česká republika)

KONVIČKA Ondřej: Nové lokality druhů Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika)

KONVIČKA Ondřej: Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika)

MACHAČ Ondřej: Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika)

TKAČÍKOVÁ Jana: Nález průtržníku lysého Herniaria glabra L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika)

TRÁVNÍČEK Dušan: Poznámky k výskytu Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 1932 v České republice

AKTUALITY A PERSONÁLIE – CURRENTS NEWS AND PERSONALS
PAVELKA Karel: Výročí sběratele a preparátora Ferdinanda Hradila (1870–1960)

SPITZER Lukáš & PŮČEK Milan: Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací