Úvod / Publikace / Acta Carpathica Occidentalis / Acta Carpathica Occidentalis 2014

Acta Carpathica Occidentalis 2014

Články | Articles

DECKEROVÁ Helena & ŠUHAJ Jiří: Výskyt chřapáče kalíškovitého (Helvella leucomelaena) ve Slezsku a na severní Moravě (Česká republika), pp. 3-11.

DECKEROVÁ Helena, ŠUHAJ Jiří & POLČÁK Jiří: Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika), pp. 12–19.

KOCIÁN Petr & KUBEŠOVÁ Svatava: Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu, pp. 20–23.

DÍTĚ Daniel & ELIÁŠ Pavol jun.: Rozšírenie ostrice vláskovitej (Carex capillaris) na Slovensku, pp. 24–32.

TURIS Peter & VALACHOVIČ Milan: Sekundárne lesné spoločenstvá s Pinus nigra na Slovensku, pp. 33–45.

KOCIÁN Petr: První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika), pp. 46–55.

KOCIÁN Petr: Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky? pp. 56–60.

TRÁVNÍČEK Dušan: Výskyt medúzky sladkovodní (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) na jihovýchodní Moravě, pp. 61–63.

MACHAČ Ondřej: Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny, pp. 64–67.

KONVIČKA Ondřej: Příspěvek k rozšíření mykofágního brouka Derodontus macularis (Fuss, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) na východní Moravě, pp. 68–69.

VÁVRA Jiří Ch., BOBOT Ludvík & KONVIČKA Ondřej: Rozšíření lesana Elateroides flabellicornis (Schneider, 1791) (Coleoptera: Lymexylidae) v České republice, pp. 70–73.

STANOVSKÝ Jiří & KOLONIČNÝ Lubomír: Přehled brouků (Coleoptera) lokality Bylničky v Bílých Karpatech, pp. 74–80.

JANOVSKÝ Milan, KOPEČEK František, BĚLÍN Vladimír & LAŠTŮVKA Zdeněk: Motýli Záhorské nížiny, pp. 81–189.

EZER Eduard: První nálezy koutule Clogmia albipunctata (Williston, 1893) (Diptera: Psychodidae) na východní Moravě, pp. 190–191.

PAVELKA Karel, HAVRÁNEK Jan & DVORSKÝ Miroslav: Zimní výskyt kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v horním a středním Pobečví, pp. 192–211.

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

PAVELKA Karel: Jan Pavelka (29. 4. 1959 – 8. 12. 2013). Život a dílo, pp. 212–219.

TRÁVNÍČEK Dušan: Odešel Vladimír Elsner, pp. 220–221.

TRÁVNÍČEK Dušan: Vzpomínka na Vladimíra Javorka (1914–2000), pp. 222–226.

VOSOLSOBĚ Stanislav, PRAŽÁK Jan & JANOŠÍK Lukáš: Biozvěst v Javorníkách – výsledky terénní expedice pro středoškolské studenty, pp. 227–230.

DANČÁK Martin & TKÁČIKOVÁ Jana: Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2014, pp. 231–233.

TKÁČIKOVÁ Jana: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2014, pp. 234–235.