RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.


Kontakt

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
zástupce ředitele, kurátor-entomolog, ved. odd.
Vedení muzea
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 603 304 911
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Publikační činnost

Odborné publikace (SCI Journals)
Rada S., Spitzer L., Šipoš J. & Kuras T. (2017): Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10(4), pp. 310-320.

Slancarova, J., Vrba, P., Platek, M., Zapletal, M., Spitzer, L. & Konvicka, M. (2015): Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History, 49 (29-30), pp. 1825-1848.

Bartoš, M., Tropek, R., Spitzer, L., Padyšáková, E., Janšta, P., Straka, J., Tkoč, M. & Janeček, Š. (2015): Specialization of pollination systems of two co-flowering phenotypically generalized Hypericum species (Hypericaceae) in Cameroon. Arthropod-Plant Interactions, 9 (3), pp. 241-252.

Skoková Habuštová O. , Svobodová Z., Spitzer L., Doležal P., Hussein H.M. & Sehnal, F. (2015): Communities of ground-dwelling arthropods in conventional and transgenic maize: Background data for the post-market environmental monitoring. Journal of Applied Entomology, 139 (1-2), pp. 31-45.

Habuštová O., Doležal P., Spitzer L., Svobodová Z., Hussein H. & Sehnal F. (2014): Impact of Cry1Ab toxin expression on the non-target insects dwelling on maize plants. Journal of Applied Entomology, Volume 138, Issue 3, pp. 164-172. pdf

Tropek R., Hejda M., Kadlec T. & Spitzer L. (2013): Local and landscape factors affecting communities of plants and diurnal Lepidoptera in black coal spoil heaps: Implications for restoration management. Ecological Engineering 57: 252-260

Tropek R, Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š, Spitzer L., Baňař P. & Martin Konvicka (2012): Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering, 43 (2012): 13-18. pdf

Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L. & Tropek R. (2011): Hovering sunbirds in the Old World: occasional behaviour or evolutionary trend? Oikos 120, 178-183. pdf

Tropek R., Kadlec T., Karesova P., Spitzer L., Kocarek P., Malenovsky I., Banar P., Tuf I.H., Hejda M. & Konvicka M. (2010): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology, 47: 139-147. pdf

Spitzer L., Dandová J., Jašková V., Beneš J. & Konvička M. (2009): The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: The case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9, 1056-1063. pdf

Kalushkov P., Gueorguiev B., Spitzer L. & Nedved O. (2009): Biodiversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in genetically modified (Bt) and conventional (non-Bt) potato fields in Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 23/2009/3, 1346-1350. pdf

Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I.H. & Tufová J. (2008): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141, 827-837. pdf

Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2008): Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9(2): 177-184. pdf

Odborné publikace (recenzovaná neipaktovaná periodika)
Spitzer L. & Beneš J. (2017): Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku. Acta Carpathica Occidentalis, 8 : 86–96.

Spitzer L., Beneš J. & Konvička M. (2017): Extinction of Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: a case of habitat loss at a range margin. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 66: 271-279.

Konvička O. & Spitzer L. (2015): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 119-122.

Šnajdara P & Spitzer L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 126-138.

Spitzer L., Meca P. & Beneš J. (2014): Nová lokalita svižníka písčinného (Cylindera arenaria viennensis) (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě. Acta Musei Beskidensis 6: 131-134. pdf

Černoch D., Fiala L., Spitzer L. & Beneš J. (2013): Perleťovec ostružinový (Brenthis daphne [Denis & Schiffermüller, 1775]) a soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus [Pallas, 1771]) – dva nové druhy denních motýlů na Vsetínsku. Acta Carpathica Occidentalis 4, 89–93.

Beneš J. & Spitzer L. (2012): Modrásek podobný (Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)) (Lepidoptera: Lycaenidae) – nový druh pro severovýchodní Moravu. Acta Carpathica Occidentalis 3, 125–127.

Spitzer L. & Beneš J. (2011): Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika). Acta Muz. Beskid., 3: 198-200. pdf

Spitzer L., Kašpar T. & Pittner R. (2011): Nové nálezy roháče obecného (Lucanus cervus) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) na Valašsku (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 2, 83-85. pdf

Spitzer L. & Beneš J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 1: 19-39. pdf

Vicherek P., Spitzer L. & Beneš J. (2010): Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě (Česká republika). Acta Muz. Beskid., 2: 197-198. pdf

Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I. H. & Nedvěd O. (2010): Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Časopis Slezského Muzea v Opavě (Serie A), 59: 217-232. pdf

Spitzer L., Beneš J, Vrba P. & Zlatník M. (2010): Three observation of interspecific mating attempts of the Meadow Brown (Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)) in the wild (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae, Heliconiinae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N.F., 31:3 2010, 166-168. pdf

Spitzer L. & Konvička O. (2010): Distribution of the ground beetle Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) in the Vsetín region (Czech Carpathians, Czech Republic) with life history notes. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 59-70. pdf

Spitzer L., Beneš J. & Konvička M. (2009): Oviposition of the Niobe Fritillary (Argynnis niobe LINNAEUS, 1758) at sub-mountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N.F. 30 (3): 165-168. pdf

Zapletal M. & Spitzer L. (2009): Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika), Klapalekiana, 45: 225-227. pdf

Konvička O. & Spitzer L. (2009): Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Cerambycidae) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Acta Mus. Beskid., 1: 103-107. pdf

Spitzer L. & Hribova H. (2009): Nález tesaříka Rhamnusium bicolor (Coleoptera: Cerambycidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Acta Mus. Beskid., 1: 125-126. pdf

Spitzer L., Tuf I. H., Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. vědy) 19, 71-82. pdf

Spitzer L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58. pdf

Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands of normal and genetically modified maize. Pestycydy, 3: 125-131.

Spitzer L., V. Růžička, H. Hussein, O. Habuštová & Sehnal F. (2004): The communities of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and spiders (Arachnida) at the GM-maize fields. Scientific Journal for Phytotechnics and Zootechnics. Proceedings, pp. 221-222. pdf

Halata D. & Spitzer L. (1997): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Vsetínské Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Zpravodaj Okrestivědného vlastivědného muzea, Vsetín, p. 63. pdf

Kapitoly v monografiích
Tkáčiková J., Husák J. & Spitzer l. (2013): Valašské louky a pastviny - dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko, p.o. a Msejní společnost ve Valašském Meziříčí, Vsetín, 144 pp.více

Trávníček D., Žaludková K., Hanáková P., Husák J., Pavelka K. & Spitzer L. (2016): Příroda a lidé v Kurovickém lomu. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín. 40 pp.

Orlová B, Spitzer L. & Pavelka K. (2012): Medvěd hnědá na Valašsku: Příběh Míši z Brodské. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín. 39 pp.

Jongepierová I., Deván P., Devánová K., Piro Z., Hájek M., Konvička O., Mládek J., Spitzer L. & Poková H. (2008): Údržba travních porostů [Grassland management]. In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathians Mountains], Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty, pp. 433-444.

Spitzer L. (2008): Přírodovědné průzkumy aneb co nám o stavu krajiny říká biodiverzita? Modrásek černoskvrnný. pp. 41-45. In: Piro Z. et Wolfová J. (eds.): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Konvička O., Jongepierová I. & Spitzer L. (2007): Louky a pastviny moravských Karpat. ČSOP Bílé Karpaty, 12 pp. pdf

Spitzer L. (2004): Muzeum Valašské Meziříčí – průvodce sbírkami. Entomologická sbírka. – MRV Vsetín.

Příspěvky na konferencích - výběr posterů