RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.


Kontakt

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
zástupce ředitele, kurátor-entomolog, ved. odd.
Vedení muzea
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 603 304 911
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Popularizační činnost


TV Beskyd: Muzeum regionu Valašsko vydalo zajímavou knihuTV Beskyd: Život v Kamerunu je k vidění na Vsetínském zámkuTV Beskyd: Zachraňme modráska černoskvrnného

Vyšel plakát "Co můžete udělat pro beskydské motýly"

Pravidelné příspěvky do Valašského deníku - Příroda Valašska

Valaši zahraňují motýla 5 + 2 dny Vsetínsko

Popularizační publikace
Spitzer L. (2012): Rozvoj rekreakce pohřbívá přírodní bohatství. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2012/1: 31-32. pdf

Spitzer L., Konvička M. & Beneš J. (2011): Valašská krajina a modrásek černoskvrnný. Živa 4/2011, 176-179. pdf

Trezner J. & Spitzer L. (2011): "Příroda Valašska" na webu – aktualizace v roce 2011. Acta Carpathica Occidentalis, 2: 90.

Tkáčiková J. & Spitzer L. (2011): K zalesňování na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2011/1: 30-34. pdf

Spitzer L. & Půček M. (2010): Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací. Acta Carpathica Occidentalis, 1: 108.

Spitzer L. (2010): Valašské polany. Ráj motýlů a romantických výhledů. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2010/2: 20-22. pdf

Tkačíková J. & Spitzer L. (2010): Z pozůstalosti G. A. Říčana: „Příroda Valašska“. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2010/1: 12-18. pdf

Slámová I., Spitzer L. & Konvička M. (2010): Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla. Živa, 32-34. pdf

Spitzer L. & Pavelka J. (2009): Ohrožený hmyz luk, pastvin a remízů. Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Beskydy 2/2009: 1-5. pdf

Spitzer L., Wolfová J. & Pavelka K. (2007): Vymírání – běh na velmi krátkou trať. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/1: 20-23. pdf

Spitzer L. (2007): Dobývá jižní Morava Valašsko? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/2: 15-17. pdf

Spitzer L. (2007): Zubr, kráva, ovce – jde to s přírodou s kopce? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/2: 12-15. pdf

Spitzer L. & Valchářová J. (2007): Střevlík hrbolatý – zajímavý „naturový“ brouk. Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Beskydy 3/2007: p. 6. pdf

Konvička O. & Spitzer L. (2006): Zimování hmyzu pod šupinami kůry jedle bělokoré na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2006/2: 16-17. pdf

Spitzer L. & Konvička O. (2006): Kam se poděl valašský roháč? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2006/1: 35-36. pdf

Spitzer L. (2005): Kde se skrývají naši motýli v zimě? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2005/1: 19-21. pdf

Spitzer L. & Tkačíková J. (2005): Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2005/2: 20-24. pdf

Spitzer L. (2004): Houby v čarovných kruzích. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2004/2: p. 38. pdf

Spitzer L. & Tkačíková J. (2004): Štěrkové náplavy na Vsetínské Bečvě – jedinečný biotop nebo pouze stavební materiál? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2004/2: 21-23. pdf

Spitzer L. & Foltan P. (2002): Food relationship of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and slugs (Gastropoda: Pulmonta). The Tarantula – Journal for invertebrates keepers and breeders, 5: 104-105.

Spitzer L. (2001): Breeding of ground beetles – genus Amara. The Tarantula – Journal for invertebrates keepers and breeders, 3: 36-38.