RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.


Kontakt

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
zástupce ředitele, kurátor-entomolog, ved. odd.
Vedení muzea
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 603 304 911
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Nabídka přednášek a exkurzí

Přednášky a exkurze

Zámecký park a Panská zahrada ve Vsetíně
Příroda našeho města. Virtuální procházka fukcemi parku ve městě. Dřeviny, byliny, hmyz a obratlovci žijící v parku. Vhodné doplnit exkurzí po parku.
Dataprojekce, možno doplnit mobilními panely na dané téma (malá výstava). Zaměřeno přímo na oblast EVVO.

Příroda Valašska: obratlovci, hmyz, rostliny, mechy, houby
Okruh přednášek. Možné rozdělení na ucelený cyklus podle témat či skupin organismů.
Předmět přednášek: krajina, chráněná území, flóra a fauna, negativní i pozitivní jevy současnosti.

http://www.muzeumvalassko.cz/modrasek/zamek-vsetin/soutez-jalovecek/

Jedlobukové pralesy na Valašsku
Lesní přírodní rezervace na Valašsku. Rostliny, zvířata a houby, které v nich žijí. Ekologické a sociální souvislosti existence pralesů na Valašsku.
Dataprojekce, možno doplnit mobilními panely na dané téma (malá výstava). Zaměřeno přímo na oblast EVVO.

Příroda na Valašsku včera a dnes
Pohled z historie, zaměřením na vývoj fauny a flóry dob minulých až do do současnosti. Vliv činnosti člověka na přírodu a krajinu - negativní i pozitivní.
Prezentace, sbírkové předměty.

Loukami a pastvinami Valašska
Exkurze zaměřená na seznámení se s bohatým přírodovědným i kulturním odkazem našich předků - jalovcové pastviny a orchidejové louky. Spojeno je s demonstrací rostlin a živočichů a debatou nad současnými problémy ochrany přírody.
Místo konání: louky a pastviny v okolí většiny měst a vesnic (květen-září).