RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.


Kontakt

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
zástupce ředitele, kurátor-entomolog, ved. odd.
Vedení muzea
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 603 304 911
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Představení

Vzdělání
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta (2000-2004); rigorózní zkouška (2009); dizertace (2013)

Pozice
Zástupce ředitele

Vedoucí Odborného a popularizačního oddělení

entomolog - kurátor

Praxe
Zaměstnání a studijní stáže

  • 2004-dosud: Muzeum regionu Valašsko – kurátor entomologických sbírek, odborný pracovník

  • 2009-2011: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – vědecký pracovník

  • 2000-2012 (přerušovaně): Entomologický ústav AVČR v Českých Budějovicích – vědecký pracovník

  • 3/2007-6/2007: Studijní stáž (Democritus University of Thrace, Orestiada, Department of Agricultural Development)

  • 7/2001–8/2001: Studijní pobyt, Zoologické oddělení, Bulharská akademie věd, Sofie

  • 6/2000–7/2000: Studijní pobyt, Zoologické oddělení, Bulharská akademie věd, Sofie

Ocenění
Purkyňova cena časopisu Živa 2011

Lukáš Spitzer, Jiří Beneš a Martin Konvička: Valašská krajina a modrásek černoskvrnný

Za popularizaci biologických věd autorovi vyhodnoceného nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tematický přínos a sdělnost příspěvku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Členství v odborných organizacích

  • Česká entomologická společnost

  • Český svaz ochránců přírody

Sbírky ve správě
sbírka entomologická (CES 7): Zahrnuje zástupce většiny řádů třídy hmyz (Insecta), kteří jsou uloženi jak v lihu (Hymenoptera, Coleoptera), tak preparovaní nasucho (Lepidoptera, Coleoptera, Odonata, Diptera). Částečně databázována v programu DEMUS.

sbírka bezobratlí (CES 25): Zahrnuje zástupce skupin Collembola, Arachnida, Molusca, Myriapoda a dalších, kteří jsou uloženi převážně v lihu.

Specializace
Výzkum fauny (Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera) zachovalých pastevně-lučních komplexů na Valašsku.

Výzkum epigeické fauny (Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera) zachovalých jedlobukových lesů na Valašsku (se zaměřením na stávající a zamýšlené rezervace).

Výzkum bionomie a habitatových preferencí vybraných druhů vedených na Červeném seznamu ČR a systému NATURA 2000.

Participace na vytváření databáze Mapování motýlů ČR (spolupráce s ENTÚ BC AVČR v Českých Budějovicích).

Dopad pěstování GMO plodin na epigeickou faunu bezobratlých (spolupráce s ENTÚ BC AVČR v Českých Budějovicích).