Muzeum získalo akreditaci v rámci DVPP


< >


15.březen 2015


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Muzeu regionu Valašsko, p.o. akreditaci k provádění vzdělávacích programů v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

Muzeum má akreditované čtyři vzdělávací programy určené učitelům základních a středních škol, ale také pedagogům zájmových kroužků či školních družin a klubů. Programy byly akreditovány v rámci kariérního systému vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Získání této akreditace je vysoce prestižní záležitostí a naše muzeum se tímto zařadilo mezi průkopníky těchto aktivit mezi srovnatelnými institucemi.

První vzdělávací program je zaměřen na oživení výuky regionální historie, druhý na astronomii a meteorologii, třetí pak na oblast přírodopisu a environmentální výchovy a čtvrtý na oblast výtvarné výchovy a valašských tradic. Oslovíme tedy jednoznačně učitele dějepisu i vlastivědy, zeměpisu, fyziky a přírodopisu či biologie i výtvarné výchovy. Pro všechny máme připravené lahůdky v podobě návštěv depozitářů, či výsledků výzkumu a nebo na hvězdárně i využití speciálních zařízení.

Muzeum má možnosti, které jiné vzdělávací instituce nemají: má kurátory-odborníky v daných oborech, má vlastní odbornou činnost, má také bohaté zkušenosti s lektorováním vzdělávacích programů pro žáky, a hlavně – má sbírky naplněné autentickými předměty ať už z oblasti historie, umění, etnografie či přírodních věd. Všechny zkušenosti chceme plně využít také v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pevně věříme, že se tím prohloubí už tak kvalitní vzájemná spolupráce mezi muzeem a školami v regionu Valašska.

PhDr. Jaroslava Ševčíková

Mgr. Jan Husák