Mgr. Jan Husák


Kontakt

Mgr. Jan Husák
progr. pracovník EVVO, dokumentátor
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 606 535 262
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Představení

Vzdělání

 • 2012-dosud: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor environmentální geografie, doktorské studium. Téma disertační práce: Vliv dotační podpory na strukturu a složky kulturní krajiny CHKO Beskydy a Bílé Karpaty se zaměřením na vybrané ukazatele.

 • 2009-2012: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor geografie-biologie v ochraně životního prostředí, magisterské studium. Téma diplomové práce: Multimediální podpora výuky meteorologie a klimatologie na středních školách prostřednictvím internetu.

 • 2006-2009: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor geografie-biologie v ochraně životního prostředí, bakalářské studium. Téma bakalářské práce: Srovnání reprodukční biologie lindušky horské na Malé Fatře a v Jeseníkách.

Pozice
Programový pracovník EVVO, dokumentátor

Praxe
Zaměstnání:

 • 2012-dosud: Muzeum regionu Valašsko, programový pracovník, dokumentátor

 • 2008-dosud: lektor Ekocentra Radhošť, NNO

Studijní stáže:

 • 2014-2015: pracovní stáž, James Hutton Institute, Aberdeen, UK

 • 2012: studijní pobyt, University of Zadar, Chorvatsko

 • 2010-2011: studijní pobyt, University of Ljubljana, Slovinsko

Specializace

 • Struktura a vývoj valašské krajiny, vztah ekosystémových služeb, biodiverzity a lidské činnosti, voda v krajině a povodně, meteorologie a klimatologie, inovace výuky, multimédia.

 • Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků s odborným zaměřením na oblast EVVO a přírodní vědy.

 • Tvorba edukačních lektorských programů.

 • Příprava přírodovědných výstav a expozic.

 • Tvorba multimediálních animací a prezentací.

 • Cestovatelské přednášky. (http://www.ursus.cz/nabidka/prednasky.html)

 • Informační a konzultační činnost a odborná pomoc v oblasti volného času pro předškolní zařízení, školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce.

 • Dokumentace odborných přírodovědných výzkumů.