Mgr. Jan Husák


Kontakt

Mgr. Jan Husák
progr. pracovník EVVO, dokumentátor
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 606 535 262
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Publikační činnost

Husák, J. (2015): Use Multimedia Games to Improve Education Effectivity of Complex Environmental Issues. Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning (Ed. Francesca Ugolini). Florence. IN PRESS.

Husák, J. (2014): Environmentální vzdělávání prostřednictvím multimediálních interaktivních her v muzejním prostředí. Muzejní edukace vs. digitální éra. (Ed. Šobáňová, P.) Olomouc. IN PRESS.

Lehnert, Geletič, Husák (2014): Urban Field classification by 'local climate zones' in a medium-sized Central European city: The Case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology.

Husák, J. (2014): Biodiverzita valašské krajiny prostřednictvím myšlenkové mapy: je zde místo pro historické faktory? Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 28. 3. 2014.

Husák, J., Tkáčiková, J., Spitzer, L. (2014):  Zámecký park ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-17-4.

Tkáčiková, J., Spitzer, L., Husák, J. (2013): Valašské louky a pastviny, dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-14-3.

Husák, J. (2013): Využití konstruktivisticky orientované interaktivní hry pro výuku environmentálních témat: protipovodňová opatření v krajině. Sborník Geografický výzkum: Participace a angažovanost. ISSN 1805-9120

Láska, K., Chládová, Z., Ambrožová, K., Husák, J. (2013): Cloudiness and weather variation in central Svalbard in July 2013 as related to atmospheric circulation. Czech Polar Reports: Volume 3, No. 2 (2013)

Husák, J., Lehnert, M. (2013): Complexity of Ozone depletion. New Wave 5: Students´ Geographical Conference: Where the Physical and the Social Meets, Přírodovědecká fakulta UK, Praha,  7. – 8. června 2013.

Husák, J. (2012): Výstupy multimediální podpory výuky meteorologie a klimatologie na středních školách. Workshop doktorandů a doktorandek, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 3. 9. 2012.

Husák, J. (2012): Využití konstruktivisticky orientované interaktivní hry pro výuku environmentálních témat: protipovodňová opatření v krajině. Participace a angažovanost geografického výzkumu. Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 3. 9. 2012.