Jedinečná výstava gobelínů Karla Malicha


< >


17.únor 2015


Velmi cenné gobelíny Karla Malicha mají svou premiéru v zámku Kinských.

V zámku Kinských jsou po dobu jednoho týdne vystaveny čtyři vzácné gobelíny utkané podle předlohy známého českého výtvarníka Karla Malicha. Gobelíny byly vytvořeny v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí v závěru roku 2014 a veřejnosti jsou poprvé představeny v prostorách stálé expozice Sklo a gobelíny Muzea regionu Valašsko. Návštěvníci zámku si tak mohou rozměrné gobelíny s abstraktním námětem prohlédnout ještě před tím, než je spatří malíř a sochař Karel Malich, podle jehož kreseb pastelem byly utkány. V pátek 20. února budou díla deinstalována a čeká je cesta ke známému galeristovi Jiřímu Švestkovi, který dlouhodobě propaguje současné světové i české umění jak u nás, tak v zahraničí. Dílo Karla Malicha je v kontextu české výtvarné scény výjimečné svým velmi citlivým přístupem k barvě, k abstrakci i svébytným pohledem na realitu viděného. Jeho sochařské instalace z drátů protínající třetí rozměr jako prostorová kresba patří k nejzásadnějším dílům české výtvarné scény druhé poloviny 20.století. Moravská gobelínová manufaktura od roku 1994 soustavně spolupracuje s předními českými výtvarníky, jejichž dílu dává nový rozměr v textilním zpracování do gobelínů, tapiserií či koberců. Dílo Karla Malicha bylo prostřednictvím Jana T. Strýčka a gobelínářek z Valašského Meziříčí transponováno do textilního jazyka už několikrát, a vždy velmi zdařile. První realizaci podle Malichova pastelu vytvořila valašskomeziříčská manufaktura už v roce 1996 ("Spatřil jsem hlavu"), následovala realizace i v klasické gobelínové technice ("U stolu", v majetku Parlamentu České republiky). O několik let později gobelínka opět zvolila techniku vázané tapiserie pro další Malichovy pastely, vznikla tak kolekce čtyř téměř třímetrových realizací, které se dnes nacházejí v soukromých sbírkách či komerčních prostorech. Vystavenými "čerstvě utkanými" gobelíny se tak MGM opět vrací k autorovi, jehož dílo je v českých zemích i zahraničí velmi ceněno. Nám zbývá než doufat, že se jednou podaří vystavit celou kolekci Malichových tapiserií pohromadě, což vzhledem k tomu, že starší práce jsou především v soukromých sbírkách, nebude jednoduché.

Mgr. Kamila Valoušková

historik umění MRV