RNDr. Karel Pavelka


Kontakt

RNDr. Karel Pavelka
kurátor-zoolog
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Nabídka přednášek a exkurzí

Přednášky

Beskydské pralesy

(Diapozitivy; Pomůcky: ukázky vycpanin a živočichů pralesů). Přehled zbytků přírodních lesů v CHKO Beskydy a v přilehlých oblastech (Hostýnské vrchy), skladba a fáze vývoje přírodního lesa, význačné druhy rostlin a živočichů, vegetační stupňovitost přírodních lesů….

Příroda Valašska

(Diapozitivy; Pomůcky: ukázky kostí, vývržků sov, ohryzů od bobra, preparátů živočichů…). Putování krajinnými typy a chráněnými územími od nejnižších poloh (Bečva u Kladerub) až po nejvyšší vrcholy okresu a Beskyd (Radhošť, Čertův mlýn, Kněhyně) s přehledem význačných rostlin a živočichů, evropsky chráněnými lokalitami…

Obratlovci na Valašsku dříve a nyní

(Diapozitivy; Pomůcky: CD přehrávač, autentické sbírkové předměty-jen při akci v muzeu ve VM). Přehled význačných skupin obratlovců a jejich výskyt na našem období v různých obdobích vývoje čtvrtohor od doby ledové až po současnost ve vztahu k vývoji klimatu a vegetace…

Živá řeka Bečva

(Dataprojekce; Pomůcky: Dataprojektor, přenosný PC, autentické předměty – ukázky geol. vzorků - zkameněliny rostlin a živočichů, horniny severského původu, preparáty živočichů ). Přehled života v řece a kolem ní se zaměřením na povodněmi zpřírodněné úseky Bečvy a význačné zástupce rostlin a živočichů. Historie úprav toků ba Valašku, jejich důsledky a možnosti nápravy negativních jevů, které tyto procesy přinesly. Ukázky zajímavých videonahrávek.

Příroda v muzeu

(Dataprojekce; geol. a paleontol doklady, staré sborníky muzej-ní společnosti, další odborné články o ptactvu, preparátů). Historie přírodovědných průzkumů na Valašsku od 19. století až po současnost, staré muzejní sbírky, současná činnost přírodovědného oddělení při dokumentaci přírody regionu.

Příroda CHKO Poodří

(Dataprojekce; Pomůcky: magnetofon, CD přehrávač..). Jedna z nejmladších chráněných krajinných oblastí u nás je představena ve třech hlavních prostředích - lesy, louky, stojaté a tekoucí vody i jejich rostlinní a živočišní obyvatelé….Konflikty mezi způsoby hospodařením na rybnících a loukách a stavem flóry a fauny.

Exkurze

Poznávání ptačího zpěvu

(Pomůcky: atlas ptáků, dalekohledy pro účastníky). V městském parku, v příměstském lese či u zachovalého vodního toku jsou po obecném úvodu a hlasových projevech ptáků a jejich funkcích prováděny praktická pozorování ptačích druhů vizuálně či akusticky v konfrontaci s atlasem.

Ptačí safari

(Pomůcky: atlas ptáků, sítě a kroužky na ptáky). Ukázka odchytů (výběr a příprava odchytového místa, instalace sítě, manipulace s odchycenými ptáky….) a kroužkování ptáků ve vhodném prostředí spojená s povídáním o životě ptáků a jejich způsobu života

Vodní ptactvo

(Pomůcky: atlas ptáků, stativový dalekohled, vejce ptáků…). Poznávání a pozorování ptáků v prostředí s největší koncentrací ptačích druhů u nás - na rybnících pomocí stativového dalekohledu - Choryňské rybníky nebo Zuberské rybníky. Možno spojit i s předešlou exkurzí.