RNDr. Karel Pavelka


Kontakt

RNDr. Karel Pavelka
kurátor-zoolog
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Představení

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor biologie odborná se specializací systematická zoologie (1976-1980); rigorózní zkouška (1983); postgraduální čtyřsemestrální studium na Ústavu aplikované ekologie České zemědělské univerzity Praha v Kostelci nad Černými lesy (1984-1986)

Pozice
zoolog - kurátor

Praxe
- 1981-dosud: Muzeum regionu Valašsko, zoolog - kurátor
- 1997-2004: ředitel Muzea regionu Valašsko - 2004-2010: vedoucí Přírodovědného oddělení

Členství v odborných organizacích
- Česká společnost ornitologická
- Česká zoologická společnost
- Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea

Sbírky ve správě
sbírka zoologická (CES 8): vertebratologická sbírka (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), sbírka dermoplastických preparátů sběratele F. Hradila (první polovina 20. století); dokumentační sbírka obratlovců regionu Valašsko; sbírka drobných savců.

Specializace
Výskyt obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia), ptáků (Aves) a savců (Mammalia) ve sběrné oblasti muzea a přilehlých regionech severní a střední Moravy.

 • průzkum ochranářsky významných druhů ptáků bukových a jedlobukových lesů (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, lejsek bělokrký, holub doupňák…).
 • výskyt obratlovců v mokřadech, na tekoucích a stojatých vodách (se zaměřením na povodněmi zpřírodněné úseky řeky Bečvy, v l. 2008-15 sledování avifauny 2 km úseku Bečvy mezi Choryní a Hustopečemi n.B.).
 • kvantitativní sledování avifauny rybníků u Bartošovic (CHKO Poodří) od roku 1982 dosud.
 • kvantitativní sledování avifauny rybníků u Choryně a Hustopečí nad Bečvou v1. 1992-2012.
 • koordinace a vedení projektu ACROCEPHALUS Poodří (od r. 2003 až dosud, kontinuální odchyty ptáků v období 15.7. - 30.8. do nárazových sítí na rybnících u Bartošovic, k.ú. Bartošovice, o. Nový Jičín, CHKO Poodří).
 • Kvantitativní průzkumy ornitocenóz přírodních lesů Moravskoslezských Beskyd od jedlobukového až ke smrkovému vegetačnímu stupni v1 1982 - 1996.
 • průzkumy v jedlobukových pralesích (Salajka a Razula), ve vyšším veg. stupni horské bučiny (Čertův mlýn) a v přírodních horských smrčinách na vrcholech Beskyd (Kněhyně, Čertův mlýn, Radhošť).
 • Cenologické studie výskytu drobných zemních savců ve vztahu k prostředí výskytu s ohledem na vegetační stupňovitost a přítomnost spodní vody v prostředí.(drobní zemní savci v masívu Kněhyně-Čertův mlýn v l. 1982-1986 a drobní zemní savci moravské části Javorníků v l. 1990-1995).
 • drobní zemní savci na masívu Kněhyně-Čertův mlýn (1982-1986).
 • drobní zemní savci moravské části Javorníků (1990-1995).
 • Mapování obojživelníků a plazů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny v CHKO Poodří a v okresech Vsetín, Přerov, Kroměříž a Zlín v letech 2009-2011
 • Mapování obojživelníků ve vybraných EVL v roce 2015 pro Agenturu ochrany přírody a krajiny

Koordinace a účast v celostátních i mezinárodních ornitologických projektech.
- Mezinárodní sčítání vodních ptáků (od r. 1976 dosud).
- Projekt významných ptačích území (IBA) – CHKO Poodří, vedení patronátní skupiny ČSO (od r. 1991 dosud).
- Jednotný program sčítání ptáků v ČR (od r. 1996 dosud).
- Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR (v letech 1973-77, 1985-89 a 2001-03, 2014-2017).