Valašsko - ráj pro české motýly?


< >


31.srpen 2010

Valašsko je stále domovem mnoha druhů motýlů. Dřív tomu tak bylo v celé České republice. Ve 20. století však kolektivizace, JZD a traktory zničily přírodu v kulturní krajině ve střední Evropě skoro všude. Místo květnatých luk se rozprostírají nekonečné zemědělské lány či dohola spasené intenzivní pastviny pro stovky kusů dobytka. Tam, kde nebyl ze strany JZD zájem hospodařit, se vysadily lesy či louky zarostly hradbou křovin. Pokud se udrželo soukromé hospodaření na několika hektarech s několika ovečkami, přežila i příroda. Tak je tomu na Valašssku...

Pracovníci Muzea regionu Valašsko a spolupracujících institucí zde studovali společenstva motýlů a hmyzu. Překvapením bylo dosud plošné rozšíření silných populací kriticky ohrožených druhů motýlů a například i saranče vrzavé. V oblasti Vsetínska tak byly nalezeny v rámci ČR nejsilnější populace modráska černoskvrnného či perleťovce maceškového, kteří jinde v ČR povětšině vymřeli.

Proč tomu tak je? Odpovědi na tyto otázky naleznete v pdf příloze.