Nepotkali jste saranči vrzavou?


< >


26.září 2010

Vážení přátelé, při Vašich terénních výletech můžete potkat i ohrožené druhy hmyzu. Mnohé z nich jsou obtížně poznatelné, dobře se v nich orientují jen odborníci na tu či onu skupinu hmyzu. Rozpoznávání některých z nich je však jasné a lehké a v zásadě v jejich determinaci nemůže nikdo udělat chybu. Jedním z těchto velmi lehce rozlišitelných v České republice ohrožených druhů je i saranče vrzavá (Psophus stridulus).

Saranče vrzavá je velmi lehce poznatelná. Samci při vyrušení krátce poodletí, ukáží svá červená křídla a charakteristicky zavržou. Samice jsou velká, težkopádná stvoření, která nemohou létat a pohybují se jen skokem.

Saranče vrzavá dříve žily úplně všude na valašských pastvinách a lesních loukách (a stejně tak iv ČR). S útlumem pastvy se pomalu vytrácely, přesto se na Valašsku dají ještě leckde potkat. Jinde v ČR v zásadě všude vyhynuly. Za jakýkoli údaj o jejím současném rozšíření Vám budeme velmi vděční, přispějete tak k lepšímu poznání a ochraně tohoto kriticky ohroženého druhu české fauny.

Více v pdf příloze