Vyšlo 1. číslo přírodovědného časopisu Acta Carpathica Occidentalis


< >


17.leden 2011

Vážení milovníci přírody,

rokem 1997, kdy vyšlo poslední číslo Zpravodaje Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně, přestal v okrese Vsetín vycházet odborný přírodovědný časopis. Tradice byla přerušena a odborníci, kteří pracovali a pracují ve Zlínském kraji, museli uveřejňovat výsledky svého bádání v časopisech vycházejících jinde v ČR. Toto samozřejmě ztěžovalo přístup laické veřejnosti, např. středoškolských učitelů, k výsledkům nejnovějších výzkumů prováděných v místě jejich bydliště, ve Zlínském kraji.

V roce 2009 byla ve spolupráci Muzea regionu Valašsko, Vsetín, a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně započata příprava nového odborného přírodovědného časopisu - Acta Carpathica Occidentalis. Nyní, na sklonku roku 2010, je již první číslo časopisu uzavřeno, nasázeno a nachystáno k tisku. První číslo přináší 14 příspěvků z oborů entomologie, zoologie, botaniky a pomologie.

Časopis si klade za cíl uveřejňovat příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále personálie a aktuality, recenze a krátká sdělení faunistického nebo floristického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Jednotlivé příspěvky prochází náročným připomínkováním dvou recenzentů vybraných z řad vědecké obce, což zaručuje jak vysokou odbornou úroveň příspěvků, tak jejich čtivost i pro laiky, kteří se chtějí o naší přírodě dozvědět detailnější informace.

Věříme, že si k našemu novému časopisu najdete cestu a informace, které bude každoročně přinášet, Vám pomohou proniknout do tajů a složitostí vztahů v přírodě. Časopis přináší i odborný pohled na ekologická témata, pochopení role člověka v přírodních procesech, které kolem nás denně mění např. tvář krajiny.

Časopis je možno zakoupit za 90 Kč v Muzeu regionu Valašsko či si jej objednat poštou na mailu aco@muzeumvalassko.cz.

Za redakční radu,

RNDr. Lukáš Spitzer, vedoucí Přírodovědného oddělení Vsetín, Muzeum regionu Valašsko

Stránky časopisu

Obsah čísla 1/2010