Úvod / Objekty / Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí / Stálé expozice

Stálé expozice

HISTORICKÁ EXPOZICE

Historické pokoje byly zrekonstruovány dle dochovaných fotografií z přelomu 19. a 20. století a jsou vybaveny původním mobiliářem. Pokoje se nacházejí v jihozápadním křídle zámku a tvoří jeho reprezentativní část, tzv. piano nobile. Z těchto pokojů je také nádherný průhled do anglického parku.


EXPOZICE HISTORICKÉ ŠKOLNÍ TŘÍDY

V prostorách původní černé kuchyně v přízemí zámku je od 6. října 2012 otevřena historická školní třída
jako vzpomínka na dobu, kdy v zámku skutečně sídlila škola.

STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

V dalších místnostech prvního patra je nainstalovaná environmentální expozice, která vznikla jako součást sítě středisek environmentální výchovy v Muzeu regionu Valašsko. Expozice je po vstupu do zámeckého areálu volně přístupná a její součástí jsou pracovní listy s úkoly a hádankami zaměřenými na témata environmentální expozice. Je také možné navštívit expozici pro školy, kterým nabízíme lektorské programy o využití dřeva, životě stromu a parků.

Témata environmentálních expozic:

  "Zámecký park jako dílo člověka a přírody"
  Park jako dílo člověka-umělce: historický vývoj pojetí zámeckých parků; ilustrativní nástin umělecko-historického vývoje zámeckých parků u nás se zaměřením na parky drobných venkovských šlechtických sídel. Park jako dílo přírody: zámecké parky venkovských šlechtických sídel u nás z pohledu dendrologie (charakteristické parkové stromy, keře, ostatní zeleň).

  "Život stromu a jeho význam v krajině"
  Popis životního cyklu stromu nejen jako zdroje dřeva, ale hlavně jako významného přírodního biotopu. Součástí je i model kmene stromu, kterým prochází návštěvník. Zdůraznění přírodovědně unikátního souboru starých stromů s navázaným velmi bohatým společenstvem ohrožených druhů živočichů a rostlin v porovnání s okolní běžnou intenzivní zemědělskou krajinou.

  Naučná stezka v parku – Park: dílo lidské i přírodní
  Prezentace unikátního souboru našich i exotických druhů dřevin; představení přírodně hodnotných mikrobiotopů (odumírajících větví, dutin, prosychajících stromů, včetně prezentace možných biologicky šetrných způsobů péče o staré stromy). Prezentace historie tvorby parku a péče o park.
  Prezentace rostlin a živočichů žijících v parku; polozastíněný povrch půdy pod stromy hostí početná společenstva lesních druhů bylin, louky pak druhy na vlhkých stanovišť; prezentace popisující živočichy parku (např. obojživelníci, drobní savci, veverka obecná a její barevné formy, ptáci).

  Krátkodobé přírodovědné výstavy
  Muzejní i fotografické výstavy detailně mapující různá ekologická a přírodovědná témata spojená s prostředím parku a městské zeleně, včetně aktuálních problémů v ochraně přírody a jejích měnících se struktur a funkcí (klimatická změna, změna intenzity tradičního hospodaření v krajině).Kontakt

Zámek a park v Lešné
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 420 009
Email:

GPS (lat,lon): 49.519689,17.92973

Vstupné

Rozsah prohlídky Dospělí Studenti, důchodci Děti
6-15, ZTP
Celý zámek 80 Kč 50 Kč 40 Kč
Zámecký areál 10 Kč 10 Kč 5 Kč
Krátkodobé výstavy 30 Kč 25 Kč 15 Kč
Komentovaná prohlídka parku 30 Kč 20 Kč 15 Kč

Ceník zámek a park Lešná
Návštěvní řád zámku Lešná

Možnosti parkování pro návštěvníky zámku a parku

Otevírací doba

zámecký parkzámek
Pondělí8–17zavřeno
Úterý8–179–16
Středa8–179–16
Čtvrtek8–179–16
Pátek8–179–16
Sobota8–179–17
Neděle8–179–17

Sobotní prohlídky zámku mohou být omezeny z důvodu konání svatebních obřadů. V době omezení bude přístupné pouze 1. NP (krátkodobé výstavy) a park. Konkrétní termíny a časy omezení najdete na úvodní stránce.