Úvod / Středisko environmentální výuky / Sbírka DMS Modrásek

Sbírka DMS Modrásek

Modrásek černoskvrnný je kriticky ohrožený druh. Vyskytuje se totiž převážně na pastvinách menších smíšených stád drobných chovatelů. Tradiční způsob hospodaření se však stále více vytrácí a vhodné lokality postupně zarůstají. Domovem poslední životaschopné populace modráska je Horní Vsacko (v údolí Vsetínské Bečvy).

Chcete pomoci modráskovi? Veřejná sbírka na záchranu modráska černoskvrnného je vyhlášená od 1. 7. 2012 a potrvá do 30. 6. 2014. Nabízí hned několik možností jak se zapojit:


Dar na sbírkový účet Pošlete svůj dar na sbírkový účet číslo: 252260714/0300 u Poštovní spořitelny.

Dárcovská SMS
Pošlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRASEK na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, ČSOP Salamandr obdrží 27 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

Celoroční podpora DMS Můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK MODRASEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Sbírku pořádá ČSOP Salamandr. Více o sbírce i o modráskovi se dozvíte na stránkách projektu.

ČSOP Salamandr
ČSOP Salamandr je nezisková organizace působící v ochraně přírody. Organizace je tu proto, aby přispěla k zachování a šetrnému rozvoji přírodního a kulturního dědictví Beskyd a jejich širokého okolí. Mezi hlavní cíle patří zajištění praktické péče, informovanosti a odborných činností, které pomohou k zachování a rozvoji tohoto dědictví. Salamandr je co do obratu největší NNO působící v ochraně přírody ve Zlínském kraji.

Z dosavadních úspěchů: - zlikvidovali jsme největší oblasti invazních rostlin v ČR, - provedli jsme péči o desítky hektarů luk a pastvin, - vysadili jsme desetitisíce stromků do cenných lesních porostů, apod.


Spitzer L., Konvička M. & Beneš J. (2011): Valašská krajina a modrásek černoskvrnný. Živa 4/2011, 176-179. pdf

Spitzer L. (2010): Valašské polany. Ráj motýlů a romantických výhledů. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2010/2: 20-22. pdf

Spitzer L. & Pavelka J. (2009): Ohrožený hmyz luk, pastvin a remízů. Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Beskydy 2/2009: 1-5. pdf

Spitzer L. & Tkačíková J. (2005): Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2005/2: 20-24. pdf

Valašsko - ráj motýlů?

Nepotkali jste saranči vrzavou?