Mgr. Olga Mehešová


Kontakt

Mgr. Olga Mehešová
kurátor-historik umění
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 571 411 690
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Popularizační činnost

Muzejní tvůrčí dílna Pastelka
zpracování projektu Pastelka a založení dílny v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně v roce 2005

Doprovodné programy k výstavám (výběr od 2003):

Edukační programy a pracovní listy k výstavám a doprovodným akcím:
(Od roku 2003 uspořádala tři desítky doprovodných programů a na řadě dalších se podílela.)
Tvář v proměnách doby, pracovní list pro II. stupeň ZŠ a SŠ k výstavě Tvář v proměnách doby (2003)
Profíkem ve světě výtvarného umění, LP pro II. stupeň ZŠ k výstavě SVUM + hosté (2003)
Okouzlení vědeckou kresbou, pracovní list pro I. stupeň ZŠ k výstavě Magdalena Chumchalová - Listy z herbáře (2004)
Zakázané ovoce, 2 varianty LP pro ZŠ k výstavě TRIPLEX PINXIT (2004)
Můj svět a mé místo v něm, LP pro I. stupeň ZŠ k výstavě Božena Spáčilová - Batiky (2004)
Příběh o Panně Marii, Dvojí tvář mateřství, Příběhy z obrazů, pracovní listy pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ k výstavě Mater nostra (2004/2005)
Příběh člověka Kotrby, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Marius Kotrba (2005)
Krajina v proměnách ročních dob, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Krajináři (z) Valašska (2005)
Jak se dělá výstava krajinářů?, LP s pracovním listem pro SŠ k výstavě Krajináři (z) Valašska (2005)
Krása z hlíny stvořená, LP s pracovním listem pro I. a II. stupeň ZŠ k výstavě Hliněná krása (2006)
Ponor do hlubin malířovy duše, LP s pracovním listem pro I. a II. stupeň ZŠ k výstavě Cubeca (2005)
Šel malíř chudě do světa a našel krásu domova, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Průřez tvorbou Karla Hofmana, Marcely Vajceové - Hofmanové a Ondřeje Vajceho (2006)
O čem sní hvězdy?, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Okno domů – Obrazy Zdeňka Hajného (2006/ 2007) - ve spolupráci s J. Skočkovou
Putování k hvězdě betlémské, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Okno domů – Obrazy Zdeňka Hajného (2006/ 2007) - ve spolupráci s J. Skočkovou
O vášni zvané sběratelská, pro I. stupeň ZŠ k výstavě Galerie valašských umělců (2007)
Od deky k obrazu, pro I. stupeň ZŠ k výstavě Od užitku k umění (2009)
Z pohádky do pohádky, pro I. stupeň ZŠ k výstavě Svět pohádek Jaroslavy Frankové (2009)
Pohádkovým labyrintem, pracovní list pro rodiče s dětmi k Muzejnímu pohádkovému ponocování (2009)
Špatný & dobrý zahradník, LP s pracovním listem pro I. stupeň ZŠ k výstavě Špatný zahradník (2010)
Zbojnický mýtus, pracovní list pro II. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi k výstavě Zbojnický mýtus (2010)
Prostor, čas a zrcadlení v díle V. Ciglera, pro ZUŠ Vsetín k výstavě Pocta RNDr. B. Peroutky (2010)
Zvěřinec v galerii, pro MŠ a I. stupeň ZŠ k výstavě Hračky - úplně vážná hra (autor konceptu LP V. Stacho, 2010)
Citoslovce, pro II. stupeň ZŠ a SŠ k výstavě Hračky - úplně vážná hra (autor konceptu LP V. Stacho, 2010)
Hledají se plyšáci! (I.-II.), pracovní list pro rodiče s dětmi k výstavě Hračky - úplně vážná hra (2010)
Karneval v galerii, pracovní list pro rodiče s dětmi k výstavě Boba Zbránka Ještě jsem tady... (2011)
Inspirace podivuhodným světem J. Verna (II.), LP pro ZUŠ a SŠ k výstavě Boba Zbránka Ještě jsem tady... (2011)

Výtvarné soutěže pro MŠ, I. a II. ZŠ a SŠ:
Mater nostra - Zrcadlení (2005)
Padouch nebo hrdina / Po stopách zbojníků - výtvarná soutěž k výstavě Zbojnický mýtus (2010)
O nejmagičtější Labyront (2011)

Workshopy:
Kurz ručního a šitého patchworku k výstavě Od užitku k umění (2009)

Alternativní programy (výběr):
spolupráce na realizaci meditativně, arteterapeuticky a artefileticky zaměřených programech (Cesty za prožitkem I. (2007), Cesty za prožitkem II. (2009), Mandala zvěrokruhu (2009) aj.)

Expoziční činnost:
Expozice Lapidária Trojice ve Valašském Meziříčí (2001) - scénář, realizace, katalog
Restaurované nástropní obrazy z Lešné (2002) - scénář
Život na venkovském šlechtickém sídle - Krása dřeva v umělecké a řemeslné tvorbě - Zámecký park jako dílo člověka a přírody (2009) - spolupráce na koncepci nových expozic zámku v Lešné
V tom vsetínském zámku - Vsetínsko a jeho osobnosti (2009-2010) - spolupráce na koncepci, scénáři a realizaci nových expozic v MRV ve Vsetíně
Básník dřeva - architekt Dušan S. Jurkovič (2010) - scénář, realizace
Enviromentální expozice (2010-2011) - spolupráce na koncepci nových expozic zámku v Lešné

Výstavní činnost (1999 - 2003):
(Mezi lety 1999 - 2003 zrealizovala více jak 20 výstav a na desítce dalších se podílela.)

Autorka výstav (1999 - 2001):
Meziříčský salon (8.10. – 19.11. 2000, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo a text do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Martina Zajícová – In memoriam (27.2. – 25.3. 2001, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – text do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Meziříčský salon, Výstava užité grafiky, grafického designu, ilustrace a typografie, plakátů, autorských knih a uměleckých knižních vazeb, J. Calábová – E. Čabalová – M. Chumchalová – J. Vahalíková – J. Válek (15.7. – 16.9. 2001, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) - úvodní slovo a text do katalogu (skládačky) O. Mehešová

Kurátorka výstav (1999 - 2001):
Fotografie Rudolfa Štursy, Podkarpatská Rus – Tomečkova země zaslíbená (25.2. – 28.3. 1999, Komorní sál - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo O. Mehešová
Řád přirozeného světa, Anežka a Miroslav Kovalovi – kresby (25.4. – 6.6. 1999, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo M. Koval
Geoart, Makrofotografie zkamenělých struktur RNDr. R. Gregorové (4.2. – 5.3. 2000, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo O. Mehešová
Jarní cestou, Magdalena Chumchalová – kresby a ilustrace (1.3. – 3.4. 2000, Komorní sál - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo a text do katalogu výstavy (skládačky) O. Mehešová
Putování za pamětí kraje aneb toulky studentů po památkách regionu (3.3. – 2.4. 2000, Zimní zahrada - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo a text do katalogu výstavy (skládačky) O. Mehešová
Marius Kotrba, Sochy a kresby (27.4. – 25.6. 2000, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo A. Podzemná
Jitka Pittnerová – Obrazy (14.9. – 29.10. 2000, Komorní sál - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo K. Králová
Valentyn Alekseyevets – Ikony (27.3. – 9.4. 2001, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) –úvodní slovo O. Mehešová
Výstava sklářské školy (19.4. – 24.6. 2001, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, OVM Vsetín) – úvodní slovo A. Podzemná
Svědkové odeznělého času, Kříže, boží muka a kapličky na fotografiích R. Sobotky (3.10. – 25. 11. 2001)

Autorka výstav (2001-2003):
Jiří Ryšavý, Druhotná krajina, Obrazy a kresby (2.3. - 31.3. 2002, Zámecká galerie Přerov) - úvodní slovo O. Mehešová
Křehká krása, Výstava keramiky ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (1.5. - 8 .9. 2002, Velký výstavní sál, Zámek Přerov) - text do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Adolf Mrázek, In memoriam, Výstava obrazů a plastik ke 30. výročí úmrtí přerovského výtvarníka - amatéra A. Mrázka (Malý výstavní sál, 2.5. - 26.5. 2002) - úvodního slova a textu do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Eva Chmelařová-Siblíková, Obrazy (7.6. - 28.7. 2002, Zámecká galerie Přerov) - úvodní slovo a text do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Vladimír Hornyak, Obrazy - „I did my best.“ (11.7. – 4.8. 2002, Historický sál přerovského zámku) - úvodní slovo O. Mehešová
Vlastimil Kozák, Obrazy – Poetické krajiny (1.8. – 8.9. 2002, Zámecká galerie Přerov) - úvodní slovo O. Mehešová
Oldřich Hradilík - Sochy (6. 8. - 8.9. 2002, Malý výstavní sál přerovského zámku) - úvodní slovo a text do katalogu (skládačky) O. Mehešová
Tvář v proměnách doby, Výstava portrétů ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (1.3. - 4.5.2003, Zámecká galerie v Přerově)
Od temnoty ke světlu, Velikonoční výstava o lidových zvycích, zbožnosti a umění (19.4. - 30.4.2003, Kovářský ateliér na hradě Helfštýně)

Výstavní činnost (2003-2010):
(Od roku 2003 zrealizovala více jak 50 výstav a na více jak dvou desítkách dalších se podílela.)

Autorka výstav (od 2003):
Aby se nezapomínalo..., Výstava grafiky prof. Karla Langra k 100. výročí jeho narození (7.12. 2003 - 30. ledna 2004, Galerie Gratis Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Dárek malý z lásky daný, Velikonoční výstava krasličářky Boženy Pařenicové z Dolní Bečvy (1. 4. – 9. 5. 2004, Galerie Gratis Vsetín) - výtvarný návrh panelů a instalace, grafická úprava pozvánek, plakátu a skládačky O. Mehešová
MATER NOSTRA, Matka a dítě ve výtvarném umění (5.12. 2004 – 28.3. 2005, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Mater nostra – Zrcadlení… (22.3. – 10.4. 2005, Galerie Gratis Vsetín) - text katalogu skládačky O. Mehešová, grafická úprava katalogu O. Mehešová
Osvobození ve vsetínských ulicích, Výstava fotografií z muzejního archivu k výročí konce 2. světové války (4.5. - 29.5. 2005, Galerie Gratis Vsetín) - text do katalogu (skládačky výstavy (O. Mehešová)
Krajináři (z) Valašska (16.6. - 25.9. 2005, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Hliněná krása, současná umělecká keramika a užitá a dekorativní keramika z muzejních sbírek (4. 12. 2005 – 19. 2. 2006, Zámecká galerie Vsetín, Zámek Vsetín - přízemí) - spolupráce s M. Fohlerovou, úvodní slovo O. Mehešová a M. Fohlerová
MGM, tvorba z let 1898 – 1945, gobelíny a koberce za R. Schlattauera a J. Kučery (12.3. - 28.5. 2006, Zámecká galerii Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová Průřez tvorbou Karla Hofmana, Marcely Vajceové - Hofmanové a Ondřeje Vajceho (11.6. - 3.9. 2006, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Přátelé Miroslavu Adámkovi (8.3. - 27.5. 2007, Zámecká galerie Vsetín) - spolupráce s M. Adámkovou, úvodní slovo T. Mikulaštík
Staré struktury objektivem Romana Vernera (19.5. - 24.6. 2007, Galerie Gratis Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Galerie valašských umělců zastoupených dílem v muzejní Suchomelově sbírce a ve sbírce Města Valašské Meziříčí (16.9. - 28.10. 2007, Zámecká galerie Vsetín)
Lidové Valašsko v regionálním výtvarném umění (11. 11. 2007 – 24. 2. 2008, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová Vladimír Pukl - kresby, grafiky, malby, plastiky (17.5. - 9.7. 2008, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Svět pohádek Jaroslavy Frankové (16.5. - 30.7. 2009, Zámecká věž Vsetín) úvodní slovo O. Mehešová
František Podešva, Salonní malíř venkova (19.7. - 30.8. 2009, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová
Zbojnický mýtus, výstava výtvarných děl se zbojnickou tematikou k 100. výročí narození malíře Antonína Strnadla, ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek - Muzea umění Olomouc - Galerie výtvarného umění v Ostravě - Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - Města Valašské Meziříčí - Masarykovy veřejné knihovny Vsetín - Muzea regionu Valašsko (4.4. - 12.9. 2010, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo a text průvodce výstavou O. Mehešová
Josef Bartoloměj Král - Čas cest a návratů (19.9. - 7.11. 2010, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Bob Zbránek - Ještě jsem tady..., Výběr z grafické tvorby vsetínského výtvarníka - samouka (13.2. - 1.5. 2011, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo D. Malina

Kurátorka výstav (od 2003):
Jiljí Hartinger, Obrazy (12.6. - 31.8. 2003, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo D. Malina
170. členská výstava SVUM + hosté (18.9. 2003 – 2.11. 2003, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Plynutí, Miroslav Adámek – obrazy (9.12. 2003 – 11.1. 2004, Zámek Vsetín - přízemí) - úvodní slovo T. Mikulaštík
TRIPLEX PINXIT, Obrazy Aleny Anderlové, Karla Jerie a Lukáše Miffka (18. 4. – 30. 5. 2004, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Magdalena Chumchalová, Listy z herbáře - vědecká ilustrace (3.2. - 14.3. 2004, Galerie Gratis Vsetín)
Božena Spáčilová, Batika (17.9. – 21.11. 2004, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová
Milan Vobruba - sklo, kresby, akvarely (5.2. - 4.4. 2004, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo J. Bohdálek
Pavel Drda, Plastiky (20.6. - 15.8. 2004, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
CUBECA, Výstava obrazů PaedDr. Karla Kostky (6.10. - 20.11. 2005, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo M. Možíš
Marius Kotrba (10.4. - 5.6. 2005, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo L. Lang Příroda na fotografiích Milana Chumchala (1.6. - 14.8. 2005, Galerie Gratis Vsetín)
Jan F. Kovář – smalty, plastiky, objekty, sklo (14.9. - 30.10. 2005, Komorní sál, Valašské Meziříčí) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová
Luděk Majer – obrazy (11.9. - 16.10. 2005, Zámek Kinských Valašské Meziříčí) - úvodní slovo K. Bogar, text katalogu (skládačky) O. Mehešová
Reflexe - Jan Exnar, skleněná plastika (17.9. - 19.11. 2006, Zámecká galerie) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová
To bylo tak..., Obrazy Jiřího Fialy - olejomalby z let 2005 - 2006 (5.9. - 1.10. 2006, Galerie Gratis)
Okno domů - Obrazy Zdeňka Hajného s unikátní projekcí Vesmírná píseň (3.12. 2006 – 4.2. 2007, Zámecká galerie ve Vsetíně) - úvodní slovo O. Mehešová
Spojené světy Miriam Kocurkové - Rochové (13.4. - 11.6. 2006, Galerie Gratis Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Hledání pravdy, Obrazy Lady Urbanové (3.12. 2006 – 28.1. 2007, Galerie Gratis Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Vesmír Jitky Skočkové (19. 5. – 31. 10. 2007, Zámecká věž Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Chráněné území S.K.L.O. (14.6. - 2.9. 2007, Zámecká galerie Vsetín) - ve spolupráci se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí, úvodní slovo A. Podzemná
Výběr - výstava fotografií členů Asociace profesionálních fotografů ČR (7.12. 2008 - 22.2. 2009, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo P. Zhoř
Antonín Kaderka, Jak šel čas... tvorba z let 1958 - 2008 (27. 7. - 28. 9. 2008, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
1928 - 2008, 80. výročí založení Masarykova gymnázia Vsetín - výstava prací žáků a absolventů (10.10. - 23.11. 2008, Zámecká galerie Vsetín)
Labyrintem věčné tmy - výstava obrazů nejen pro nevidomé (16.5. - 30.8. 2009, Galerie Gratis Vsetín) - ve spolupráci s AAGroup a s H. Jabůrkovou
Patchwork - textilní mozaika, Od užitku k umění, Jitka Chumchalová a hosté (8.3. - 26.4. 2009, Zámecká galerie Vsetín)
K.O.S. - tvorba sochaře Jaromíra Šimurdy (9.8. - 1.11. 2009, Zámecká věž Vsetín) - úvodní slovo a text katalogu (skládačky) O. Mehešová
UMPRUM 90, Andrej Augustín - Luděk Bárta - Petr Faltus - Jiří Váp (16.5. - 5.7. 2009, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo J. Váp
SLOVA - TRÁVA, Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí (11.9. - 25.10. 2009, Zámecká galerie Vsetín) - ve spolupráci s MGM, úvodní slovo O. Mehešová
Rony Plesl - sklo (15.11. 2009 - 17.1. 2010, Zámecká galerie Vsetín) - ve spolupráci se Studio Rony Plesl, úvodní slovo J. Jabůrek a O. Mehešová
Špatný zahradník, Marcela Podzemná - obrazy (31.1. -21.3. 2010, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová
Kouzlo dotyku / Haptická výstava obrazů (nejen) pro nevidomé (16.3. 2010 - 31.12. 2011, Zámek Vsetín) - ve spolupráci s AAGroup, úvodní slovo O. Mehešová Nebýt na světě zbytečný / Obrazy a fotografie ke Světovému dni Downova syndromu (16. 3. - 11. 4. 2010, Galerie Gratis Vsetín)
Miroslav Machala - Tichá řeč kamene, Retrospektivní výstava k životnímu jubileu vsetínského sochaře (2.7. - 29.8. 2010, Zámek Vsetín) - úvodní slovo D. Malina Jiří Kuděla - Facebook, Výstava obrazů na téma TVÁŘ & IDENTITA (11.7. - 10.10. 2010, Zámecká věž Vsetín) - úvodní slovo F. Kowolowski
Václav Cigler - Pocta RNDr. B. Peroutkovi, Prostor k zamyšlení... (12.9. 2010 - 1.5. 2011, atrium Zámek Vsetín) - úvodní slovo J. Šindelová
Hračky - úplně vážná hra, Výstava mladých slovenských výtvarníků - Ondřeje Trnky a Vlado Stacha (14.11. 2010 - 30.1. 2011, Zámecká galerie Vsetín) - úvodní slovo O. Mehešová

Dále se podílela na organizaci výstav (výběr):
HEFAISTON 2002 – 21. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů (4.8. - 25.8. 2002, Hrad Helfštýn) - instalace expozice
Poklady muzeí Zlínského kraje, Muzea a galerie Zlínského kraje (10.8. - 1.10. 2006, Lobkovický palác, Praha - Hrad) - spolupráce na scénáři, instalaci a textu do katalogu
Splněný sen (9.1. - 30.8. 2007, Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí) - autorka scénáře 3 expozic ve spolupráci s J. Skočkovou
Souhra technologie a designu, Ohýbaný nábytek a gobelíny (Ľubovnianské múzeum - hrad, 29.4. - 23.9. 2007; Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 7.12. 2008 - 9.3. 2009) - ve spolupráci s H. Jabůrkovou a J. Skočkovou
Ze zámeckých komnat (3.2. - 3.5. 2009, Zámek Vsetín) - ve spolupráci s H. Jabůrkovou a J. Skočkovou
Hračky - úplne vážna hra, Vladimír Stacho a Ondřej Trnka (Jasenický kaštieľ - Považská Bystrica, 9.4. - 17.5. 2009)