Mgr. Olga Mehešová


Kontakt

Mgr. Olga Mehešová
kurátor-historik umění
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 571 411 690
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Představení

Vzdělání:

FF UP v Olomouci, katedra dějin výtvarného umění (1992 - 1999), Mgr.

Certifikáty:

absolvování pilotní verze vzdělávacího projektu Škola a muzeum pod jednou střechou, NG Praha (2004 - 2005)

Absolvované workshopy:

Workshop Kehillach, Dotek místa - dotek paměti, Muzeum Boskovicka (28.9. - 2.10. 2004), autoři semináře zaměřeného na metodiku výuky o holocaustu: J. Byszewský a M. Parczewská

Workshop pro pedagogy MŠ, Malenovice (2005), autor semináře: L. Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností

Praxe:

Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, pracoviště Valašské Meziříčí (září 1998 - září 2001) - kurátor uměleckohistorických fondů (sbírka výtvarné umění, sbírka uměleckého průmyslu - tapiserie, sklo, keramika)

Muzeum Komenského v Přerově (říjen 2001 - květen 2003) - kurátor uměleckohistorických a etnografických fondů (kroje, textil a zvykoslovné předměty)

Muzeum regionu Valašsko, pracoviště Vsetín (od června 2003) - kurátor uměleckohistorických fondů, etnografických fondů (do 2005), příležitostně autor lektorských programů k výtvarným výstavám a lektor

Funkce

historik umění, kurátor uměleckohistorických sbírek (příležitostně autor lektorských programů k výtvarným výstavám a lektor)

Sbírky muzea ve Vsetíně

sbírka výtvarné umění, sbírka skla, sbírka oddělení společenských věd

Specializace

regionální výtvarné umění - malířství a sochařství 19. - 21. století; fenomén valašského výtvarného folklorismu, historie a současnost Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí aj.