Zámek hostil konferenci ŽA-BA-KO


< >


10.červen 2019


Mladí badatelé prezentovali své výsledky na poli přírodních věd.

Ve středu 29. května 2019 se konala již tradiční ŽA-BA-KO, žákovská badatelská konference na téma: přírodní vědy v různých podobách. Konferenci pořádá již několik let LÍSKA, z. s., Muzeum regionu Valašsko, p. o. a Střední škola Kostka, pod záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci tu mají možnost prezentovat své badatelské projekty, třídní, školní, skupinové, i projekty jednotlivců, zaměřené do oblasti přírodních věd a na letošní, osmý ročník jich přišlo přes sto. Letos přijeli tradiční hosté, a to žáci 4. ročníku ZŠ v Malenovicích pod vedením paní učitelky Přílučíkové, kteří vždy okouzlí mnohem starší publikum projektem, tentokrát pozvali přítomné na výlet Po Šternberské stezce. Aktivně se zapojili i žáci ZŠ Ohrada, která v letošním roce získala titul Fairtradová škola, a publiku představili právě myšlenky fair trade. Z Růžďky přijel Jan Kalina, který nabídl atraktivní téma masožravých rostlin. Studenti SŠ Kostka prezentovali své ročníkové práce, například Anna Ševčíková na téma Mapování výskytu třídy Turbellaria v okolí Vsetína a Richard Hobšil představil orchideje v přírodní památce Vršky-Díly.

V rámci aktuálních témat, která vedl Mgr. Jan Husák, se publikum zapojilo do diskusí na téma povodně na Valašsku či kůrovec. K nedávným hrozícím povodním a velké vodě natočil Jan Husák záběry a fotografie z dronu a ukázal velkou sílu vody, která ale příliš rychle odtekla z naší krajiny. Přítomní přemýšleli nad tím, jak následky různých kalamit zmírnit, i nad tím, jak v krajině vodu účinně zadržovat. Stejně tak diskutovali o kůrovci, kterého majitelé lesů vidí jako nepřítele, ale krajina se díky němu mění k lepšímu, protože ztrácí monotónní vzhled díky monokulturám smrků. Možná teď budou naše lesy pestřejší a přirozenější.

Poděkování za aktivní přístup všem zapojeným vyslovila předsedkyně LÍSKY Mgr. Iva Koutná, i vedoucí Katedry biologie Univerzity Palackého, dr. Martin Jáč. Velký dík patří všem zapojeným žákům, ale i jejich vyučujícím, kteří je motivovali a povzbuzovali k výjimečným nadstandardním výkonům. Na závěr se účastníci prošli muzeem, navštívili jak přírodovědnou expozici ve věži, tak i další stálé expozice či aktuální výstavy, a tím příjemně završili hezké dopoledne plné nových podnětů a zážitků.

Videoreportáž Regionální televize najdete ZDE

Jaroslava Ševčíková