Zámecký park rozezněla lovecká hudba


< >


11.červen 2019


Muzeum regionu Valašsko vzdalo hold myslivosti.

Sobotní odpoledne v zámeckém parku v Lešné se neslo v duchu myslivosti. Akce nazvaná Lovu zdar! byla symbolickým zahájením výstavy Myslivost – minulost a současnost, a tak i všechny připravené aktivity byly s tímto tématem úzce spjaty.

Již první vystoupení bylo pro návštěvníky velmi atraktivní. Sokolnická skupina Vancoš nejen, že představila desítku dravých ptáků, ale odhalila i problematiku výcviku a náročnost chovu svých svěřenců. V následujícím vstupu se ti nejmenší stali na chvíli herci a v režii pedagogů Střední lesnické školy v Hranicích si zahráli lesní pohádku. Pro řadu myslivců je pes jeho nepostradatelným pomocníkem při lovu i oddaným a věrným parťákem po celý život. Místní kynologové představili návštěvníkům dvacet plemen psů, kteří mají v lovectví své nezastupitelné místo. Obdivovatele mysliveckých tradic jistě potěšil krátký koncert Loukovských trubačů a celé odpoledne ukončila ukázka vábení nejrůznějších druhů zvěře, a to i takých zajímavostí, jakou je vábení medvěda. Děti měly možnost vyzkoušet si práci uměleckého řezbáře, střelbu z kuše nebo si prověřit své znalosti o přírodě v kvízové stezce parkem, kterou sponzorsky podpořili OMS Olomouc a ČMMJ Praha. Celé odpoledne zpříjemnily hudební vstupy žáků ZUŠ Potštát. Zájemci o fotografii se v rámci již zmíněné výstavy osobně setkali s fotografem Robertem Hlavicou, jehož snímky zdobí výstavní prostory.

Pranostika Medardovy kápě se k naší velké radosti nenaplnila a návštěvníci prožili v krásném prostředí tohoto zámeckého parku příjemné odpoledne. Všem přeji krásné léto a při některé z dalších akcí se těším na viděnou

Květa Zemanová, koordinátor akce