Myslivost - minulost a současnost

Výstava vlastní | Myslivost - minulost a současnost | 8.červen27.říjen 2019, Zámek a park v Lešné, bez bližší specifikace | #

Výstava právě probíhá.


Kontakt

Zámek a park v Lešné
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 420 009
Email:

GPS (lat,lon): 49.519689,17.92973

Otevírací doba

Sezona zámku začíná 1. dubna


Zajímají Vás další podrobnosti o objektu "Zámek a park v Lešné"? Navštivte stránku s detailním popisem.

Myslivost je jednou z nejrozšířenějších volnočasových aktivit dnešní doby. Je to jen záliba nebo bychom měli hledat její hlubší smysl? Jaká je historie a jaké je poslání myslivce dnes? Odpovědi na tyto otázky naleznete při prohlídce výstavy Myslivost – minulost a současnost.

Málokterý obor lidské činnosti prošel v minulosti tak významnými proměnami jako právě myslivost. Původní nezbytnost zajištění potravy se časem změnila v zálibu a kratochvíli, vedoucí k zakládání loveckých řádů a spolků, až po přerod v povolání a úplnou profesionalizaci. Nejvíce změn ale doznala v posledních stech letech, a to od společensky uznávané profese v minulém století až po její dnešní chápání především jako zájmové činnosti. Myslivost je posláním a její podstatou není jen lov, ale i péče o krajinu a volně žijící zvěř. Je založena na hlubokém a letitém vztahu člověka k přírodě, a také na tradici, tvořící nedílnou součást našeho národního kulturního dědictví.

„ K dobrým mravům a obyčejům našich mysliveckých předků patřila láska ke zvěři, která se projevovala zdrženlivostí v lovu, v usilovné ochraně zvěře a ve vzorné péči o zvěř v době zimní nouze. Právě tyto dobré vlastnosti chovatelské proslavily českou myslivost a zjednaly jí úctu i obdiv daleko za hranicemi“. Takto hovoří o mysliveckých tradicích v roce 1955 Jaromír Javůrek, jeden z nestorů české myslivosti. Tyto ušlechtilé zásady platí i dnes.

Kurátor
Mgr. Květoslava Zemanová / programový pracovník


Ve stejném objektu (Zámek a park v Lešné) můžete navštívit:

Aktuální výstavy, akce a přednášky

Lektorské programy pro školy 2018/2019lektorský programZámek a park v Lešné1.9. 201830.6. 2019
Lektorský program / objednejte se na hravě-naučný proram k doplnění výuky
Kvetoucí ornamentyvýstavaZámek a park v Lešné13.4.27.11. 2019
Výstava / Symbolika rostlin ukrytá v historických ornamentech vydaných 19. století jako předloha pro studenty uměleckých škol.

Stálé expozice

  • Historická expozice
  • Expozice historické školní třídy
  • Středisko environmentální výchovy