Výstava "Na stromech"

Výstava putovní | Výstava "Na stromech" | 1.8.říjen 2016, Zámek Vsetín, Zámecký park | #
Enviromentální střediska Modrásek

Zámecký park na Vsetíně se v prvním říjnovém týdnu roku 2016 připojí k desítkám českých parků, které budou hostit Výstavu na stromech s podtitulem Poznej své boty. Na 15 plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladéšského fotografa GMB Akashe se dozvíme, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou bot. Snímky vznikly exkluzivně pro českou nevládní organizaci NaZemi, která výstavu koordinuje. Akce se koná od 1. do 8. října během Týdne důstojné práce. V sobotu 1. října, při instalaci a zahájení výstavy, tu žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 nabídnou ochutnávku fairtradové kávy.

„Po zhlédnutí výstavy návštěvníci získají představu o pracovních podmínkách dělníků a dělnic, kteří v Bangladéši na předměstí Dháky zpracovávají kůži a vyrábí z ní boty,“ uvedla Gabriela Štěpánková z organizace NaZemi. Výstava veřejnost rovněž upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, a také na to, co můžeme změnit my jako spotřebitelé nebo firmy.

Akci na Vsetíně organizuje ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a Muzeum regionu Valašsko, p. o. Kromě zámeckého parku, kde bude výstava veřejně přístupná zdarma, najde návštěvník další informace např. o problematice fairtrade v prostorách zámku Vsetín v době provozu fairtradové kavárny (1.10.2016 od 10.00 do 11.00 hodin)

„V roce 2014 bylo na celém světě vyrobeno více než 24 miliard párů bot. Celkem 88 % světové produkce přitom pochází z Asie. Pro obuvnický průmysl jsou typické extrémně nízké mzdy a dlouhé nucené přesčasy i dětská práce. Dělníci a dělnice pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Hrozí jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněními kůže, častá jsou i zranění,“ uvedl Petr Mareš, který v NaZemi vede kampaň „Obuj se do toho“ (www.obujsedotoho.cz) za lepší pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu.

Výstava na stromech se koná druhým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten si připomínáme 7. října. Loňský ročník se věnoval podmínkám pěstitelů kávy v Guatemale a Mexiku. Příští rok mají pořadatelé z NaZemi v plánu zaměřit výstavu na pracovní podmínky pěstitelů banánů z Panamy a Kostariky. ZŠ Vsetín Sychrov 97 se aktivně angažuje zejména proto, že považujeme za nutné žákům ukazovat autenticky, co se děje „za našimi humny,“ jinde ve světě. Pro školy připravila organizace NaZemi metodiku, pomocí které se o tématu interaktivní formou dozví více. Nebuďme lhostejní k bezpráví, které se odehrává jinde. Pokud nemůžeme nic změnit přímo, můžeme vyjádřit alespoň svůj nesouhlas. Udělejme to.

Seznam míst a více informací o akci na www.vystavanastromech.cz či na Facebooku.

Jaroslava Ševčíková


Kontakty: Jaroslava Ševčíková – organizátorka výstavy v zámeckém parku ve Vsetíně, Jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz, tel. +420 732 234 692, ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a Muzeum regionu Valašsko, p.o., Gabriela Štěpánková – koordinátorka Výstavy na stromech, NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel.: +420 776 226 691 Doplňující informace: Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.


Odpovědnost firem V roce 2011 byly schváleny Obecné zásady OSN pro oblast byznysu a lidských práv a očekává se jejich implementace na národní úrovni většiny členských zemí. Podle těchto zásad jsou firmy odpovědné za pracovní podmínky v rámci celého dodavatelského řetězce, přestože většinu dodavatelských továren již nevlastní. Firmy by se měly k vlastní odpovědnosti postavit čelem. Jedním z prvních kroků ke skutečné odpovědnosti je transparentnost dodavatelského řetězce. Spotřebitelé by měli mít možnost zjistit, kde a za jakých podmínek jsou produkty, které nakupují vyráběny. Nedostatek transparentnosti je také v přímém rozporu se zásadami OSN pro ochranu spotřebitele, které potvrzují právo spotřebitelů být informovaní o produktech, jež nakupují.

Role spotřebitelů Jako spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem o pracovní podmínky výroby a požadavkem na etické produkty. Aktivně se lze zapojit do kampaní nevládních organizací, jako je například kampaň za změnu podmínek v obuvnickém průmyslu Change Your Shoes. V ČR ji pod názvem Obuj se do toho (www.obujsedotoho.cz) realizuje organizace NaZemi (www.nazemi.cz). Kampaň podpořila i herečka Anna Polívková natočením klipu „Prožila šok při nákupu bot“ (facebook.com/obujsedotoho).

O kampani Change Your Shoes (Obuj se do toho) Change Your Shoes a její česká sesterská kampaň Obuj se do toho jsou iniciativou za etický, udržitelný a transparentní dodavatelský řetězec v obuvnickém průmyslu. Aktivizuje spotřebitele k tomu, aby požadovali lepší pracovní podmínky pro ty, kteří vyrábějí naše kožené i jiné boty. Provádí výzkumy pracovních a environmentálních podmínek v kožedělném a obuvnickém průmyslu a na základě těchto zjištění rozvíjí dialog s občany EU, politiky a obuvnickými značkami. Taktéž spolupracuje s odbory a organizacemi zabývajícími se pracovními právy a podporuje jejich snahu o lepší pracovní podmínky v zemích, kde se boty vyrábí. V kampani Change Your Shoes spolupracuje 15 evropských a 3 asijské organizace.

Koordinátor
PhDr. Jaroslava Ševčíková / programový pracovník


Zaujala Vás tato výstava? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Výstava "Na stromech"".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

PhDr. Jaroslava Ševčíková
Čtenářská neděleakceZámek Vsetín24.3. 2019
Akce / Akce pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost
Výstava NA STROMECH v zámeckém parkuvýstavaZámek Vsetín6.13.10. 2018
Výstava / Výstava fotografií z továrny na boty v indické Agře.
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Nakresli rally! 2018akceZámek Kinských, Val. Meziříčí19.3. 2018
Akce / Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže.
Prázdniny na zámku 2017Program pro rodiny s dětmiZámek Vsetín14.18.8. 2017
Program pro rodiny s dětmi / Prázdninový program pro děti, které prožijí dobrodružství spojené s historií, přírodou, hudbou a uměním.
Nakresli rally 2016výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí12.4.27.5. 2016
Výstava / Výstava výtvarných prací soutěže Nakresli rally!
Nakresli rally!výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí3.30.4. 2015
Výstava / Vybrané soutěžní práce výtvarné soutěže na téma Nakresli rally.