Valašsko v odboji za 2. světové války

Výstava vlastní | Valašsko v odboji za 2. světové války | 4.únor22.květen 2016, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Hudební salonek | #

Partyzáni: hrdinové, nebo zločinci? Jen zásluhou obětavosti obyvatel Valašska dokázal v tvrdých podmínkách Protektorátu přežít partyzánský oddíl Jana Žižky, který se zformoval v lednu 1945 v 1. čs. partyzánskou brigádu Jana Žižky.

„K okázalým sabotážním a diverzním činům chyběly odboji potřebné prostředky. Dlouho nepřicházel v úvahu ani ozbrojený či dokonce partyzánský boj. Odbojové síly totiž zůstaly úplně odzbrojeny, navíc k takovému způsobu boje nebyly v Čechách ani na Moravě příhodné podmínky. Nepřístupných hornatých a lesnatých oblastí bylo málo, hustota osídlení naopak značná. A tak se partyzánství uplatnilo šířeji až v závěrečných fázích války.“

Tolik o odbojovém hnutí za 2. světové války učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy. Opravdu je to ale všechno...? Na odbojovou a partyzánskou činnost za 2. sv. války může být nahlíženo z mnoha úhlů, a svůj podíl na tom mají i jednotlivé politické systémy po válce následující. Zatímco v období totality byli partyzáni glorifikováni, neboť jejich činnost byla dávána do souvislosti s vůdčí úlohou komunistického odboje, po roce 1989 nastává obrat a u veřejnosti získávají oblibu obzvláště materiály usvědčující partyzány z takřka kriminální činnosti. Ať tak či onak, aktivity v pro nás už nepředstavitelných podmínkách 2. světové války zasluhují svou pozornost.

Přijďte si do muzea připomenout, že úspěch partyzánského boje proti okupantům závisel především na spolupráci civilního obyvatelstva, které za cenu obrovského rizika a obrovských obětí pomáhalo partyzánům. Na jaře roku 1945, pár týdnů před koncem 2. světové války, přitom zažívalo Valašsko nejkrutější okamžiky válečných let. Vypálená Ploština, Prlov, Juříčkův mlýn a Vařákovy paseky zůstávají dodnes mementem této hrůzné doby. Především zásluhou obětavosti Valachů dokázal přežít partyzánský oddíl Jana Žižky, který se zformoval v lednu 1945 v 1. čs. partyzánskou brigádu Jana Žižky, vůbec největší partyzánský oddíl na území Protektorátu. Právě jemu je věnována výstava v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – zhlédnout ji můžete od 4. února do 22. května 2016.

K výstavě je připravený lektorský program pro školy Stopy 2. světové války.

Kurátor
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská / kurátor - historik, knihovník


Zaujala Vás tato výstava? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Valašsko v odboji za 2. světové války".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská
Panenky ze všech koutů světavýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí8.5.26.8. 2018
Výstava / Hravá i poučná výstava přibližující ucelenou a dlouhá léta budovanou sbírku historických panenek, zapůjčenou od soukromé sběratelky. Sbírka je mimořádná svou uceleností a časovým i teritoriálním rozsahem.
Velikonoce v muzeu 2018výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí6.3.8.4. 2018
Výstava / Přijďte se podívat na tradiční velikonoční výstavu v muzeu!
Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky Leopolda ChristaakceZámek Kinských, Val. Meziříčí23.1. 2018
Akce / Slavnostní křest očekáváné knihy.
Betlémy regionálních tvůrců 2017výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí26.11. 20177.1. 2018
Výstava / Tradiční vánoční výstava, která představí betlémy místních regionálních tvůrců.
Než přiletí čáp. Historické kočárky z let 1880–1980výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí13.7.15.10. 2017
Výstava / Výstava historických dětských a loutkových kočárků z let 1880–1980
Velikonoce v muzeu výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.23.4. 2017
Výstava / Tradiční velikonoční výstava