Ke 140. výročí založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí

Přednáška | Ke 140. výročí založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí | 20.listopad 2014 v 17.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Sál | #

Před 140 lety, dne 13. října 1874, usedli do školních lavic první tři studenti „Odborné školy pro rýsování a vzorkování spojené s učebními dílnami pro stolářství, dřevořezbářství a soustružnictví C. k. ministerstva obchodu ve Valašském Meziříčí“. I přes honosný název vykročila tato instituce vstříc svým dějinám více než skromně; vyučovat se začalo v pronajatých prostorách měšťanských domů na valašskomeziříčském náměstí, výuku vedli z počátku místní řemeslníci a vlastně se ani nejednalo o školu dnešního typu – výuka totiž probíhala přímo v dílnách a studentům se za odvedenou práci vyplácela mzda.

Již s počátkem 20. století dřevařská škola nastoupila na cestu velkých proměn. Na jeho počátku stála ještě v historizující umělecké tvorbě zakonzervovaná instituce, která se během příštích pěti desítek let své vypracovala k předním středoškolským ústavům. Za celkovou proměnou systému vzdělání mohl příchod nových pedagogů, a sice mladých architektů Emanuela Pelanta roku 1904 a Jana Šachla roku 1909. Ve dvacátých letech 20. století pedagogický sbor obohatil roku 1921 příchozí Josef Místecký, propagující kotěrovskou modernu a manifestující výtvarnou identitu nového československého státu prostřednictvím národního slohu. Jen s mírným zpožděním škola reagovala na definitivní odklon od dekorativních směrů ke strohému funkcionalismu, k čemuž došlo po příchodu dalšího architekta a zároveň absolventa školy, Bohumíra Kupky.

Stavbou nové školní budovy, která byla započata v roce 1927 na Máchově ulici, pro dřevařskou školu začalo poslední období úspěšného rozvoje – po vyhlášení protektorátu se sice dařilo ve výuce pokračovat takřka beze změn učebního plánu, po dobu války však docházelo k zatýkání a perzekucím vyučujících, až muselo být nakonec vyučování definitivně přerušeno. Výuku se sice záhy po válce podařilo zdárně obnovit, ale škole samotné nebylo dopřáno pokračovat v úspěšné prvorepublikové tradici – z důvodu reorganizace školství byla roku 1951 přemístěna do Bystřice pod Hostýnem a ve Valašském Meziříčí ji nahradila nynější SPŠ stavební. Ta na dávnou tradici dřevařské školy ale naštěstí navázala, a to nejen tím, že převzala její budovu, ale zůstala jí věrná i většina tehdejšího pedagogického sboru. Léta padesátá jsou tak pro školu novým začátkem, ke kterému však dostala více než pevné základy, na kterých mohla znovu začít stavět a rozepsat nové kapitoly své historie.

Přednáška si neklade za cíl představit návštěvníkům jen historii školy, ale bohatou umělecko-řemeslnou tradici zdejšího regionu, která má ve studentech a pedagozích této školy svůj původ. Opomenut nezůstane ani význam školy coby nositele výtvarné kultury a jednoho z důležitých aspektů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu na Valašsku. Také připomíná, že škola zde nevznikla roku 1874 z nějakého náhlého popudu obyvatel Valašského Meziříčí, ale byla součástí promyšlené koncepce vznikajícího odborného školství v Rakousku-Uhersku.

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Přednášející
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská / kurátor - historik, knihovník


Zaujala Vás tato přednáška? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Ke 140. výročí založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská
Panenky ze všech koutů světavýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí8.5.26.8. 2018
Výstava / Hravá i poučná výstava přibližující ucelenou a dlouhá léta budovanou sbírku historických panenek, zapůjčenou od soukromé sběratelky. Sbírka je mimořádná svou uceleností a časovým i teritoriálním rozsahem.
Velikonoce v muzeu 2018výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí6.3.8.4. 2018
Výstava / Přijďte se podívat na tradiční velikonoční výstavu v muzeu!
Městečko mých vzpomínek aneb Plkačky Leopolda ChristaakceZámek Kinských, Val. Meziříčí23.1. 2018
Akce / Slavnostní křest očekáváné knihy.
Betlémy regionálních tvůrců 2017výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí26.11. 20177.1. 2018
Výstava / Tradiční vánoční výstava, která představí betlémy místních regionálních tvůrců.
Než přiletí čáp. Historické kočárky z let 1880–1980výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí13.7.15.10. 2017
Výstava / Výstava historických dětských a loutkových kočárků z let 1880–1980
Velikonoce v muzeu výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.23.4. 2017
Výstava / Tradiční velikonoční výstava