Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1997

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1997

1-2 Karel Pavelka Příroda zahrozila

3-12 Ivo Baroň, Zdeněk Řehák K problematice zimování vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Vsetínsku

13-28 Lubomír Brabec Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Vsetín

29-32 Karel Kirchner, Oldřich Krejčí Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska

33-36 Milena Kašparová Inventarizační průzkum mokřadních luk Kobylská

37-42 Ivo Bartoň Kobylské důry

43-46 Jaroslav Holuša Výsledky průzkumu (Caelifera) a kobylek (Ensifera) několika lokalit okresu Vsetín

47-48 Jiří Šuhaj, Jiří Hudeček Výskyt zlatohlávka Oxythyrea funesta (Coleoptera, Cetoniidae) oblasti Beskyd (Západní Karpaty)

49-50 Drahomíra Kyslingrová Co roste na opuštěné Baťově trati v Pozděchově

51-54 Jan Pavelka, Milan Škrott Současný stav ochrany přírody v okrese Vsetín

55 Daniel Křenek Výskyt ťuhýka obecného v širším okolí Rožnova pod Radhoštěm

56-57 Drahomíra Kyslingrová Tahy ptáků údolím Senice

58-60 Mirek Dvorský Avifauna mokřadu pod Velkým choryňským rybníkem v okrese Vsetín

61-62 Vítězslav Přikryl Poznámky o výskytu slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) v okolí Hustopečí nad Bečvou

62 Mirek Dvorský, Tomáš Kašpar Současný výskyt a praktická ochrana sovy pálené na Valašskomeziříčsku

63 David Halata, Lukáš Spitzer Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Vsetínské Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem

64-66 Josef Hrnčiřík 10 let Mykologického klubu při Okresním vlastivědném muzeu Vsetín

66 Jiří Šimáček, Lubomír Brabec 10 let úmrtí ing. Jiřího Borovičky

67 Milena Kašparová Gustav Adolf Říčan – 130 let od narození

68-70 Hana Jabůrková, Miroslav Langer Zámecká pomlázka

71-72 Michal Janiš Koločava

73-76 Alena Podzemná, Karel Pavelka Výstavní činnost v roce 1996

77 Karel Pavelka Muzea si pomáhají

77 Karel Pavelka Dny evropského kulturního dědictví

78 Lubomír Brabec Geologické nálezy po povodních

78 Jiřina Fabiánová Do muzea za poznáním a krásou

79 Jiřina Fabiánová Z nových přírůstků muzea

79 Karel Pavelka Poslední číslo Zpravodaje OVM Vsetín

80 Michal Janiš Čas a vodu nezastavíš