Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1995

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1995

1-4 Karel Pavelka Výskyt slípky zelenonohé (Gallinula chloropus/L./) v horním a středním Pobečví v období 1974-1994

5-13 Lubomír Brabec Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) v nivě řeky Rožnovská Bečva u Valašského Meziříčí

14-16 Milena Kašparová Inventarizační průzkum mokřadu Podlízaná v KÚ Horní Bečva

17-19 Milena Kašparová Mechy rašeliníkové ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín

20-23 Josef Hrnčiřík Houby v lesních rezervacích Vsetínska

24-25 Drahomíra Kyslingrová Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus Kit. Ex Schult.) v Lačnově na Sucháčkových pasekách

26 Jan Pavelka Nové nálezy vzácných taxonů rostlin na Vsetínsku

27-28 Jan Pavelka Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule Scop.) na Vsetínsku

28-29 Martin Dančák Teplomilné rostliny v povodí Ratibořky

30-31 Jan Pavelka, František Korytář Lumčíci (Hymenoptera, Braconidae), křísi (Homoptera, Cicadoidea) a ploštice (Heteroptera) v potravě mláďat rorýsa obecného

31-33 Martin Krupa Amatérský chov čmeláků

33-34 Jan Pavelka Výskyt křepelky polní a chřástala polního na Valašsku v roce 1994

34 Drahomíra Kyslingrová Netradiční hnízdění drozda brávníka (Turdus viscivorus L.)

35 Mirek Dvorský Avifauna mokřadu Rybníky u Hrachovce

36-38 Jan Pavelka, Karel Pavelka, Mirek Dvorský Početnost populací hnízdní avifauny v okrese Vsetín

39 Jan Pavelka Dvacet let organizovaného výzkumu ptáků na Valašsku

40-41 Vítězslav Přikryl Věkovitý strom javor polní neboli babyka (Acer campestre L.) u Lačnova, okres Vsetín

41-42 Milena Kašparová František Gogela-botanik, sběratel a badatel

42-44 Karel Pavelka Ferdinand Hradil a jeho sbírka ptáků – ke 125. výročí narození sběratele

45-47 Tomáš Mikulaštík Luděk Majer, Ivan Jakeš, Ilja Hartinger

48-50 Eva Urbachová „Valašská svatba“ na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895

51-53 Lubomír Piperek Votivní obraz k patronům „contra pestem“

54-56 Tomáš Mikulaštík Výstavy v roce 1994