Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1993

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1993

2-6 Milena Kašparová Květena Čerňanské Kyčery

7-9 Malena Kašparová Výskyt česneku medvědího (Allium ursinum L.) v okolí Valašského Meziříčí

10-11 Josef Hrnčiřík Některé ohrožené a vzácné druhy hub okresu Vsetín

11 Jaromír Jung Nová lokalita květnatce Archerova

12-15 Drahomíra Kyslingrová Botanické poznámky k meandrům Senice v Lidečku

15-16 Jan Pavelka, Milan Škrott Nález vzácného taxonu pětiprstky (Gymnadenia conopsea ssp.,Orchideaceae)

17-26 Lubomír Brabec Střevlíkovití brouci (Coeoptera, Carabidae) suťového svahu Grapa u obce Horní Bečva

26-30 Jiří Pavelka Obojživelníci Rožnovska

31-41 Karel Pavelka Ornitologické zajímavosti z Hostýnských vrchů

42-45 Jan Pavelka Avifauna navrhovaného CHÚ Vachalka u Karolinka

46 Tomáš Kašpar Rak říční Astacus astacus L. 1758 (Decapoda, Astacidae) v potravě puštíka obecného Strix aluco L. 1758 (Aves, Strigiformes)

47-49 Michal Berec Hnízdní společenstva ptáků městského parku ve Vsetíně v letech 1989 až 1991

50-52 Michal Berec, Jan Pavelka Avifauna na území vsetínské vodárny

52-53 Jaromír Jung Ubitá mláďata labutí velkých

53-55 Karel Palička, Zdeněk Kopec Ptačí složka v přirozené jedlobučině Smradlavý u Karolinky

56 Jan Pavelka Bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum Vill ve Vsetínských vrších

57 Jan Pavelka Hnízdní výskyt slavíka obecného (Luscinia megarhynchos Brehm.) a slavíka tmavého (Luscinia luscinia L.) na Vsetínsku

58-61 Zdeněk Fišer Daniel Sloboda na Radhošti

62-63 Tomáš Mikulaštík Jiří Třanovský

63-69 Jiří Demel Jan Nepomuk Polášek

69-70 Tomáš Mikulaštík František Podešva

70-71 Tomáš Mikulaštík Karel Tondl

71-73 Eva Urbachová Karel Langer a vsetínské muzeum

74 Richard Pavlík Kolkování rakouských bankovek na Vsetíně

75-76 Renata Hrbáčková Pomístní jména v obci Zděchov

76-77 Anonymous Peníze, peníze

77 Valašské Meziříčí na starých pohlednicích

78-80 Tomáš Mikulaštík Výstavy v roce 1992