Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1991

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1991

4-8 Jan Pavelka Ochranářsky hodnotné lokality na Valašskomeziříčsku a na Vsetínsku

9-14 Karel Pavelka Výskyt vzácných a ohrožených druhů obratlovců (Vertebrata) ve státní přírodní rezervaci Čertův mlýn – Kněhyně a v jejím blízkém okolí

15-24 Lubomír Brabec Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) lesa Doubrava u Kladerub

25-32 Milena Kašparová Choryňská stráž – zajímavá botanická lokalita

32-36 Jaroslav Jurčák – Jan Pavelka Vstavač osmahlý (Ochris ustulata L.) na Vsetínsku

37-38 Jan Pavelka Současný stav poznání okresu Vsetín z hlediska ornitologického

39-42 Jan Pavelka – Milan Maceček – Karel Pavelka Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1978-1982

43-45 Jan Pavelka Ptáci v SPR Ježůvka v letech 1989-1990

45-46 Jan Pavelka Avifauna ve Velkých Karlovicích v březnu a dubnu

47-48 Jaromír Jung – Jiří Pavelka Hnízdní výskyt potápky rudokrké (Podiceps griseigena) na rybnících v Zubří – Hamrech v roce 1989

49-50 Jan Pavelka – Radek Žídek – Petr Pecháček – Jakub Mikulaštík – Alan Kašpar – Vladimír Holáň Přírodně hodnotná lokalita – mokřad na Bobrkách u Vsetína

51-52 Drahomíra Kislingrová Několik prvních zkušeností ze zimního monitorování ptáků

53-55 Milena Kašparová Lišejníky ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín

56-57 Josef Hrnčiřík Ochrana hub

58-59 Eva Dušková Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí

59-63 Jaroslav Sztefek Historický vývoj panství v Lešné u Valašského Meziříčí

63-64 Jiří Demel Sochař Jožka Antek

64-65 Jiří Horsák Rudolf Horsák (1891-1967)

65-66 Eva Urbachová RNDr. Bohumil Peroutka (1926-1969)

66-68 Anastázie Marková Bývalo to prvej všecko jinačí

68-69 Josef Goláň Hřiby na Valašsku