Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1989

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1989

1 Jiří Trezner Příroda – věc každého

2-12 Karel Pavelka Vlivy současných způsobů hospodaření v lesnictví a zemědělství na výskyt některých zástupců obratlovců (Vertebrata)

13-21 Lubomír Brabec Brouci čeledi střevlíkovitých (Carabidae) 6.,7. a 8. vegetačního stupně Čertová mlýna a Kněhyně (Morava, ČSSR)

21-25 Lubomír Kučírek K výskytu chráněné prhy arniky (Arnica Montana L.) ve Vsetínských vrších

26-29 Jan Pavelka Podzimní avifauna ve Velkých Karlovicích

30-32 Radim Běťák Hnízdní bionomie pěvušky modré (Prunella modularis L.)

33-34 Vladimír Holáň Věrnost ťuhýka obecného hnízdištím na Vsetínsku

34-36 Jan Pavelka, Jiří Polčák, Stanislav Kovařík, Karel Palička a Zdeněk Kopec Zajímavá ornitologická lokalita – vodní nádrž v Karolince-Stanovnici

37-39 Jaromír Jung Současné rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v okrese Vsetín a výsledky jeho hnízdění v letech 1985-1988

40-42 Jiří Pavelka Avifauna Hradiska a okolí

42-45 Josef Hrnčiřík Mykoflóra Vsetínska

45-46 Jan Košťál Příspěvek k výskytu čečetky zimní (Carduelis flammea) a brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na Valašskomeziříčsku v letech 1985- 1989

47 Drahomíra Kyslingrová Neobvyklá stanoviště lilie zlatohlávku (Lilium martagon L.)

48-49 Drahomíra Kyslingrová Několik ornitologických zajímavostí z oblasti řeky Senice

50-51 Jiří Demel Jaroslav Nečas

52-53 Rudolf Kubela Spisovatel Milan Rusinský a jeho Valašsko

53-55 Vilma Volková Vzpomínka na řezbáře Jiřího Malinu

55-56 Vzpomínka na světoznámého pěstitele jiřin PhMr. J.Pozziho

57 Bohumír Rygl Současník dinosaurů v Rožnově p. Radhoštěm