Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1987

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1987

1 Dalibor Malina Potřeba poznávat a jednat

2-13 Lubomír Brabec Motýlí okolí Valašského Meziříčí ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín

14-20 Milena Kašparová – Ladislav Pokluda Mechorosty v oblasti projektované přehrady Bečvy

21-23 Karel Pavelka Nové poznatky o rozšíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) v horní části povodí Bečvy

24-31 Jaroslav Jurčák Poznámky o výskytu chráněných druhů č. Orchideaceae na Vsetínsku

32-33 Jaromír Jung Ornitologická pozorování na rybnících v Zubří-Hamry v letech1982-1986

34-39 Vítězslav Přikryl Vodní rostliny v povodí Bečvy u Hustopečí nad Bečvou

40-42 Jan Pavelka Ptáci v pralese Razula v podzimním a zimním období

43 Jan Pavelka Mapování hnízdního rozšíření ptáků

44-45 Jan Pavelka Z činnosti ornitologického klubu

46-48 Jan Krba Horolezecká činnost Rudolfa Marečka v Sovětském svazu

49-50 Jiří Demel Zapomenutý básník M.Kurt

51-52 Jindřiška Vyškovská Emil Hlavica – sochař, malíř a grafik

53-54 Tomáš Mikulaštík Miloš Boria

55 Tomáš Mikulaštík Ludvík Klímek

56 Tomáš Mikulaštík Josef Hapka

57-58 Jiří Demel Dívčí reálné gymnázium ve Val. Meziříčí

59 František Pavlica Zašovský rodák akademik RNDr. Alois Zátopek, DrSc.

59-61 Jiřina Fabiánová Výrobce cimbálů Josef Cáb z Vidče

61 Vilma Volková O jedné krásné lípě

61-62 Alois Šmidák Obušek. Malá kronika současnosti