Úvod / Publikace / Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1985

Obsah Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1985

1-2 Dalibor Malina Ctít pokrokové hodnoty minulosti znamená lépe chápat přítomnost

3 Aloisie Rambossková Zpravodaji na cestu

4-11 Milena Kašparová Dokumentace flóry cévnatých rostlin a mechorostů v oblasti projektované přehrady Bečva

11-15 Lubomír Brabec Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) ochranného pásma zeleně chemické továrny ve Valašském Meziříčí

16-20 Jaroslav Jurčák Příspěvek k výskytu plavuní na Vsetínsku

21-24 Karel Pavelka Hnízdní rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v okrese Vsetín a mezinárodní sčítání jeho hnízd v roce 1984

25-26 Jan Pavelka Činnost ornitologického klubu při Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně

27-28 Irena Hejdušková – Helena Gájová Sběr léčivých rostlin v oblasti Vsetína

28-29 Jana Volfová Lidové léčení

30-31 Tomáš Mikulaštík Neznámé kresby Jana Kobzáně ve sbírkách muzea

32-33 Jindřiška Vyškovská František Hlavica, malíř svého rodného Valašska

34 Eva Urbachová Za dr. Jaroslavem Orlem

35 Alois Šmídák Nejstarší němý svědek minulosti, živý svědek přítomnosti, roste do budoucna

35-37 František Mánek O škole a školství v Kladerubech

37 Vilma Volková Z národopisné činnosti v Hutisku a Solanci

37-38 Vlastimil Fabiánek Cena Svobody

38-39 Hana Jabůrková Soutěž kronikářů a její výsledky v okrese Vsetín

39-40 Tomáš Mikulaštík Výstavy ve vsetínském zámku v r. 1985