Úvod / Publikace / Acta Musealia

Acta Musealia

DOMOVSKÁ STRÁNKA ČASOPISU SE NACHÁZÍ NA http://www.muzeum-zlin.cz/cs/publikace/acta-muzealia/

Časopis původně vycházel pod hlavičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, k jeho znovuobnovení v roce 2016 se však přidal i nový vydavatel, a to Muzeum regionu Valašsko, p. o. Kromě upraveného schématu časopisu a nové grafiky se můžete těšit na největší novinku, a sice recenzované články v sekci Studie. Věříme, že Acta Musealia se tímto zařadí mezi další vyhledávaná a jak laickými, tak především odbornými čtenáři oblíbená recenzovaná periodika.

Časopis je indexován v mezinárodních databázích EBSCO a ERIH Plus.

Vydavatel:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Adresa: Vavrečkova 7040, P. O. BOX 175, 760 01 Zlín, IČ: 089982
a
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Adresa: Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČ: 00098574

Kontaktní adresa:

Mgr. Veronika Balajková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. Vavrečkova 7040, P. O. BOX 175, 760 01 ZLÍN, tel: 723371260, e-mail: veronika.balajkova@muzeum-zlin.cz

Členové redakční rady:

Předseda redakční rady: Mgr. Ondřej Machálek (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace)

Zástupce předsedy redakční rady: Mgr. Ivana Ostřanská (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace)

Výkonný redaktor: Mgr. Veronika Balajková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace)

Výkonný redaktor: Mgr. Samuel Španihel (Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace)

Tajemník redakční rady: PhDr. Alena Prudká (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace)

Redaktor: Mgr. Marta Kondrová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace;
Mgr. et Ing. Gabriela Končitíková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu;
Mgr. Markéta Mercová, Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace;
Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D., Státní okresní archiv Uherské Hradiště;
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy;
Mgr. Mário Bielich, PhD., Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra

Zaměření a poslání časopisu

Odborné recenzované periodikum (ISSN 0862-8548)

Časopis Acta Musealia uveřejňuje původní badatelské studie a zprávy ze společenskovědního výzkumu, muzejní práce, věnuje pozornost péči o sbírky v regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále obsahuje personálie a aktuality, recenze a krátká sdělení společenského dění a příbuzných témat. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků, ale také zohledňuje formální stránku rukopisu.

Časopis vznikl přidělením ISSN čísla Národní technickou knihovnou v Praze dne 9. 11. 1990. První číslo nové řady časopisu vyšlo v roce 2016.

Časový harmonogram a průběh posuzování příspěvků

Časopis vychází jako dvojčíslo, minimálně jednou ročně a to v květnu. Termín ukončení přijímání rukopisů (elektronicky, e-mailem na adresu vydavatele) do recenzního řízení je 31. srpna. Další rukopisy jsou přijímány jen v případě, že dosud není naplněno číslo. Časopis Acta Musealia je recenzovaným odborným periodikem. Každý příspěvek v sekci Studie je recenzován dvojicí recenzentů. Došlé rukopisy budou posouzeny redakční radou a na základě hlasování budou přijaty, či nepřijaty k recenznímu řízení. Autorům budou poskytnuty k zapracování posudky, které vypracují odborníci na dané téma. Sekce Musealia, Personalia a Miscelania a Recenze recenzovány nejsou. Recenzní řízení je anonymní.

POKYNY PRO AUTORY

VZOR NERECENZOVANÝ PŘÍSPĚVEK

VZOR STUDIE

FORMULÁŘ PRO RECENZENTY

Objednávky přijímáme telefonicky na tel. č. 571 611 690 nebo na e-mailu: spitzerova@muzeumvalassko.cz. Periodikum je také možné zakoupit osobně v jednotlivých provozech obou muzeí.

Cena časopisu: 90 KčNÁZEV OBSAH CENA
Acta Musealia
Tom. 15 / 2017 / 1-2

Společenské vědy regionu Západních Karpat

Obsah čísla ke stažení v pdf
90 Kč
Acta Musealia
Tom. 14 / 2016 / 1-2

Společenské vědy regionu Západních Karpat

Články čísla ke stažení v pdf
90 Kč
Acta Musealia
Tom. 13 / 2015 / 1-2

Společenské vědy regionu Západních Karpat

Články čísla ke stažení v pdf
90 Kč