Úvod / Pro skoly / DVPP v Muzeu

DVPP v Muzeu

Nabídka DVPP pro pedagogy

Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově připravili nabídku akreditovaných DVPP, a to: Jak oživit výuku regionální historie, Jak oživit výuku astronomie a meteorologie, Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy a Jak oživit výuku výtvarné výchovy a valašských tradic, v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.

Učitelé, stáhněte si nabídku zde

1. VP Jak oživit výuku regionální historie

Náplň: Historie regionu, prohlídka vybraných sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. (dále jen MuRV) a ukončených i probíhajících historických a společenskovědních výzkumů, včetně inspirace k možnosti využití předmětů s příběhem a výsledků výzkumů ve výuce škol, příklady dobré praxe, ukázky zařazení daných historických regionálních témat do výuky, s využitím aktivizačních a badatelských výukových metod, sdílení zkušeností, nabídka společenskovědních žákovských programů pro školy, ukázky, pracovní listy, muzejní odborné tisky atd.

Objekt zámek Vsetín
Termín: 18. 2. 2016 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

2. VP Jak oživit výuku astronomie a meteorologie

Nabídka Vsetínské hvězdárny pro pedagogy i žáky škol, meteorologická stanice, počítadlo bleskových výbojů, pozorování oblohy refraktorem Zeiss s ohniskovou vzdáleností 3 000 mm a průměrem objektivu 200 mm, se standardní sadou okulárů tento přístroj poskytuje zvětšení 80×, 120×, 300× a 500×, možnost fotografování, součástí bude jak pozorování Slunce tak i večerní oblohy (dle počasí v termínu konání akce).

Příklady dobré praxe a ukázky jak zařadit fyzikální a zeměpisná témata do výuky (brainstorming, heuristická metoda, myšlenková mapa, praktické pozorování a badatelské aktivity žáků), sdílení zkušeností, nabídka astronomických a meteorologických žákovských programů pro školy, ukázky práce s vybranými pracovní

Objekt Hvězdárna Vsetín
Termín: 20. leden 2016, od 14.00 hod do 19.00 hod včetně pozorování noční oblohy

3. VP Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy

Náplň: Regionální botanika, zoologie, mykologie a geologie v rámci výuky přírodopisu ve škole, regionální environmentální výchova (EV): organismy regionu, vzácné a chráněné druhy, druhy ekologicky zajímavé, druhy vhodné k žákovskému pozorování a bádání, geologie regionu, zkameněliny a nálezy Badatelská a terénní výuka přírodopisu a EV: náměty pro badatelskou práci žáků v rámci výuky i v rámci domácích zadání, monitorování vzácných a chráněných druhů, vybrané ekologické vztahy v rámci regionu, ochrana valašských luk a pastvin a organismů zde se vyskytujících

Prohlídka vybraných sbírek MRV a ukončených i probíhajících výzkumů, včetně informací o možnosti využití ve výuce škol: botanická a mykologická sbírka, entomologická sbírka, geologická sbírka.

Inspiromat: příklady dobré praxe, ukázky zařazení regionálních přírodovědných a environmentálních regionálních témat do výuky, jak pokládat otázky žákům, které je povedou k badatelské terénní aktivitě, sdílení zkušeností, nabídka přírodovědných a EV žákovských programů pro školy, ukázky, pracovní listy, muzejní odborné tisky, inspirace pro regionální EV, interaktivní přírodovědné hry ze stránek MRV.

Objekt zámek Vsetín
Termín: 4. květen 2016 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Objekt zámek Kinských Valašské Meziříčí
Termín: 11. květen 2016 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

4. VP Jak oživit výuku výtvarné výchovy a valašských tradic

Náplň: Regionální umění, tradice, prohlídka vybraných sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. a ukončených i probíhajících výzkumů, autentické dokumentace života a tradic (archiv obraz, zvuk), včetně inspirace k možnosti využití ve výuce škol: etnografické sbírky Vsetínska a okolí, ukázky sbírkových předmětů, uměleckohistorické a etnografické fondy, kroje, textil a zvykoslovné předměty, sbírka osvětlovacích těles atd.

Příběhy muzejních předmětů, artefakty promlouvají, představení vybraných muzejních artefaktů s inspirativním příběhem - příběh staré hračky, panenky Ančky, příběh svítidla z lodi Titanik, které bylo vyrobeno ve sklárnách ve Valašském Meziříčí atd…

Inspiromat: příklady dobré praxe, ukázky konkrétních výukových činnosti dle uvedených téma do konkrétních předmětů, k realizaci konkrétních výukových cílů, zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, sdílení zkušeností, nabídka programů pro školy, pracovní listy, muzejní odborné tisky, výukové aktivity inspirované Valašskem, tradicemi a lidovou tvořivostí regionu.

Objekt zámek Vsetín
Termín: 15. února 2016 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Objekt zámek Kinských Valašské Meziříčí
Termín: 10. února 2016 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Udělení akreditace MŠMT - více zde.

Časová dotace každého VP 6 x 45 minut Po absolvování VP získá pedagog osvědčení. Cena jednoho VP 400,-Kč V případě 10 a více zájemců, je možno zvolit si jiný termín VP (tzv. „školení pro sborovnu“).

VP probíhají pouze v příslušných objektech, protože prostředí je součástí seminářů, přednášek a exkurzí v rámci VP.

Dne 4. listopadu 2016 proběhlo v zámku Kinských první školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřeno bylo na zkvalitnění výuky regionální historie.