Úvod / Objekty / Kostel sv. Trojice, Val. Meziříčí / Stálé expozice

Stálé expozice

Současná expozice je pojata jako stálá výstava architektonické, sepulkrální (náhrobníky, epitafy, náhrobky) a oltářní plastiky. Exponáty pocházejí z poloviny 16. až z 1. počátku 20. století a provenienčně souvisí s místním prostředím, popřípadě s regionem v širším slova smyslu. Plastiky vypovídají o charakteru dobové kamenické a sochařské produkce a jsou ilustrativní ukázkou dochovaného památkového fondu.

Vedle sbírkových předmětů MRV ve Vsetíně a rožnovského skanzenu jsou vystaveny deponáty převzaté od města Valašského Meziříčí a od valašskomeziříčského a hošťálkovského římskokatolického farního úřadu.

Posláním lapidária je soustřeďovat, důstojně uchovávat a prezentovat kamenická a sochařská díla minulosti, která ztratila svůj původní smysl a funkci. Exponáty byly a jsou získávány akviziční činností, archeologickým výzkumem a památkovou záchranou originálů. Muzejní lapidárium Trojice jako „mauzoleum plastik“ bude i v budoucnosti otevřeno novým přírůstkům.Kontakt

Kostel sv. Trojice, Val. Meziříčí
Sokolská
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.470638,17.965356

Vstupné

Otevírací doba:

KOSTEL SV. TROJICE ve Valašském Meziříčí prochází rekonstrukcí a je do poloviny roku 2019 uzavřen!