Úvod / Středisko environmentální výuky / Environmentální středisko na zámku Vsetín

Environmentální středisko na zámku Vsetín

Vsetínské středisko EVVO Modrásek se zaměřuje na roli člověka v moderní a historické krajině, příroda ve městech a obcích, její důležitost, funkce a vztah s člověkem. .

Středisko Modrásek organizuje lektorské programy, exkurze, tematické výstavy a edukační přírodovědné programy ve věži a v zámeckém parku. Programy jsou tematicky zaměřené, korespondují se současnými kurikulárními dokumenty škol a zábavnou formou přibližují přírodu dětem. Středisko taktéž rozvíjí svou publikační a popularizační činnost v tisku, TV a dalších médiích.

V téměř 200 let starém zámeckém parku a Panské zahradě vznikla nová naučná stezka Příroda vsetínských parků, která se věnuje rostlinám a živočichům žijícím přímo ve městě. Venkovní geologická expozice pak na příkladech typických hornin a přírodnin představuje geologickou minulost oblasti.

Na stezku navazuje moderní interaktivní expozice Příroda hrou ve věži vsetínského zámku, která se věnuje malebné přírodě zdejšího kraje. Interaktivní a hravou formou jsou zde představena jednotlivá témata: kámen, voda, louka, les, člověk a krajina. Expozice je obohacena o mnohé exponáty přírodnin i zvířat, z nichž nejslavnější je medvěd Míša z Brodské. Součástí výstavy jsou populárně vědecké filmy, naučné počítačové hry a digitální projekce. Odměnou za výstup na ochoz věže je krásný výhled na město Vsetín a jeho okolí.

Více o Středisku EVVO ModrásekKontakt

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

.

.