Mgr. Samuel Španihel


Kontakt

Mgr. Samuel Španihel
archeolog
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Nabídka přednášek a exkurzí

Ako pracuje archeológ
Oboznámenie sa s prácou archeológa na výskume i v kancelárii. Predstavenie podstaty výskumu a základných činností s ním spojených.
Power pointová prezentácia, praktická ukážka fotografickej a kresebnej dokumentácie, základnej archeologickej výbavy, výberových regionálnych nálezov či s práce s detektorom kovov. Všetky činnosti si bude možné vyskúšať. Je možné doplniť exkurziou na blízku archeologickú lokalitu.

Archeológia kuchyne
Možnosť zoznámenia sa s pravekou a najmä stredovekou kuchyňou. Čo bolo možné zohnať na varenie, akým spôsobom a v čom sa jedlo pripravovalo? A aké poznali naši predkovia recepty? Power pointová prezentácia s možnosťou ochutnávky vybraných jedál

Nebeské telesá a človek
Prednáška venovaná archeoastronómii, mytológii, krajine a času. Človek už od svojich prvých dní vzhliadal k oblohe, aby spoznal svoj osud, komunikoval s bohmi, alebo aby zistil, kedy bude najlepšie vyraziť na cestu, či zasiať obilie. Power pointová prezentácia s možnosťou nadväzujúcej prednášky vo vsetínskej hvezdárni.

Staršia doba kamenná
Obdobie lovcov a zberačov. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.

Mladšia doba kamenná
Prví roľníci. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Doba bronzová
Fenomén kovu. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Doba železná
Úsvit novej spoločnosti Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.

Sťahovanie národov a doba rímska
Cesty po Európe. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Slovania
Samo, Rastislav a tí druhí. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Stredovek
Svetlá „Doba temna“. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Novovek
Na prahu dneška. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi

Jednotlivé prednášky venované vybraným obdobiam je možné kombinovať do rozsiahlejších a jednoduchších celkov (napr. Pravek všeobecne), či deliť na menšie konkrétnejšie zamerané okruhy (napr. Problematika Veľkej Moravy), podľa dopytu a úrovne poslucháčov. Rovnako časový rozsah je flexibilný.