Mgr. Pavel Mašláň


Kontakt

Mgr. Pavel Mašláň
kurátor-historik
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 571 411 690
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:

GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Publikační činnost


Odborné články a publikace

Svatý Štěpán: historie sklářské osady. Pavel Mašláň, Lenka Plevová. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2015.

Sidonie: historie a příroda sklářské osady. Pavel Mašláň, Lenka Plevová. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2014.

Brumov-Bylnice: proměny města na fotografiích. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2018.

Lesnictví na Brumovsku v 19. století. Pavel Mašláň. In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka / Valašské Klobouky : Městské muzeum : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, roč. 11, č. 1 (2010 [vyd. 2011]), s. 25-49.

Vliv přírodních podmínek na rozvoj průmyslu ve Vsetíně. Pavel Mašláň. In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. : od konce 18. století do roku 1918 / V Brně : Technické muzeum, 2013 s. 36-45.

Proměny valašské krajiny. In: Valašsko: historie a kultura, sborník z konference. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě; V Rožnově pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě, 2014.

Hospodářské využití a regulace Vsetínské Bečvy během 19. století In: XXXII. Mikulovské sympozium, Voda v dějinách Moravy. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv, Brno 2015, s.106–124.

Lesní hospodaření firmy Baťa. In: K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. V Brně: Technické muzeum, 2017 s. 121-134.

Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa. Samuel Španihel, Kamila Valoušková, Pavel Mašláň, Pavel. In: Sklář a keramik 07-08/2017, s. 148–153.

Zemědělství firmy Baťa. Pavel Mašláň. In: Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. / V Brně : Technické muzeum, 2018 s. 32-43.

Lesní sklárny na Valašsku. Samuel Španihel, Kamila Valoušková, Pavel Mašláň, Pavel. In: Historické sklo. Bratislava Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2018 s. 251–260.