Mgr. Kamila Valoušková


Kontakt

Mgr. Kamila Valoušková
kurátor-historik umění
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Nabídka přednášek a exkurzí

Valašskomeziříčské výtvarné klenoty
Významná výtvarná a architektonická díla v kontextu vývoje výtvarného umění v českých zemích. Jaké památky nám zanechala v regionu gotika, renesance, baroko, secese či funkcionalismus? Čím se dané slohy vyznačují a co zajímavého z nich proniklo do našeho regionu? Přednášku s projekcí lze připravit i pouze pro jeden výtvarný styl (např. baroko na Valašsku, secese) a přizpůsobit věku (interaktivity pro děti) a zaměření posluchačů.

Sklářství na Valašsku
Čím je české sklo výjimečné, kdo a proč zakládal v českých zemích sklárny? Jaké jsou nejstarší a jaké nejslavnější sklárny na Valašsku? Jaká je jejich historie a co z ní přetrvalo do dnešních dnů? Přednáška s projekcí a praktickými ukázkami.

Světlo z krásenských skláren
Produkce a historie skláren S. Reich & Co ve Valašském Meziříčí - Krásně, které patřily k největším výrobcům osvětlovacího skla v Rakousko-Uhersku. Jak se vyvíjel design osvětlovacího skla od poloviny 19. do konce 20.století? Kdo dává světlům tvar a svítilo na nepotopitelném Titanicu světlo z Valašského Meziříčí? Přednáška s projekcí a komentovanou prohlídkou expozice Sklo a gobelíny.

Dřevařská škola a umění na Valašsku
Odborná škola pro zpracování dřeva, založená ve Valašském Meziříčí v roce 1874 měla i značný vliv na výtvarné umění v regionu. Na co konkrétně a koho z žáků či pedagogů školy si dnes nejvíce ceníme? Připomenut bude nejen vliv školy na rozvoj moderní architektury (architekti E. Pelant, J. Místecký, B. Kupka, J. Hlaváč a další) ale i její přínos k nábytkovému designu, rozvoji památkové péče a výtvarné výchovy dětí.

Umělecké památky Valašského Meziříčí (exkurze)
Komentovaná procházka po sochařských a architektonických skvostech města. Zastavíme se jak u barokních soch dosud stojících, tak u staveb, které dodávají městu jeho malebnost, pestrost a vyjímečnost.

Krásenský industriál (exkurze)
Architektonická procházka po technických památkách průmyslové části Valašského Meziříčí, která návštěvníky zavede k rožnovské Bečvě až do areálu někdejších skláren. Může být i technická architektura krásná nebo to je jen obal na stroje?

Komentované prohlídky expozice Sklo a gobelíny, sochařských památek v kostele sv. Trojice (v letních měsících) a probíhajících výstav.