Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská


Kontakt

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská
kurátor - historik, knihovník
Odborné a popularizační oddělení

Tel: 734 236 279
Email:

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:

GPS (lat,lon): 49.47843,17.9683625

Publikační činnost

OSTŘANSKÁ, Ivana – ORLOVÁ, Bohdana – GERÁT, Rudolf. Vzpomínky zmizelé v čase. Historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca na starých fotografiích. Valašské Meziříčí: 2014, ISBN 978-80-905845-0-1.

VALOUŠKOVÁ, Kamila – OSTŘANSKÁ, Ivana – KNÁPKOVÁ, Pavla. Moderní škola napříč třemi staletími. 140 let odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2014, ISBN 978-80-87614-27-3.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko. In: URBANOVÁ, Svatava – DOKOUPIL, Lumír – IVÁNEK, Jakub – KADLEC, Petr (eds). Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, ISBN 978-80-7464-499-3.

OSTŘANSKÁ, Ivana – ŽLEBEK, Antonín. Báječní muži na rychlých strojích. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/1, č. 30, str. 39–40.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Obdivovaný i zatracovaný valašský král... Alois Mikyška. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/1, č. 30, str. 47.

OSTŘANSKÁ, Ivana – VALOUŠKOVÁ, Kamila. Architekt Josef Místecký. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/2, č. 31, str. 38–42.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Moderní architektura Valašského Meziříčí podruhé. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/2, č. 31, str. 43–47.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Dřevařská škola jubilující aneb 140 let odborného školství na Valašsku. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/1, č. 32, str. 39–42.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Ze zákulisí kavárničky Antonína Duřpeka. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/2, č. 33, str. 26–28.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Velká válka na Valašskomeziříčsku aneb co prozradí historické fotografie. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/2, č. 33, str. 10–11.

Martišková I., Historické včelí úly ze zahrádek i muzejních sbírek. In: Valašsko- vlastivědná revue 27, 2011/2, s. 10- 13.

Martišková I., Alfréd Radok a jeho odkaz Valašskému Meziříčí. In: Valašsko- vlastivědná revue 27, 2011/2, s. 31.

Martišková I., 140 let působení hasičských sborů ve Valašském Meziříčí. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 14–18.

Martišková I., Bystřička na starých pohlednicích z fotoarchivu Muzea regionu Valašsko. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 28–29.

Martišková I., Bystřička stoletá. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 30–31.

Martišková I., Moderní architektura Valašského Meziříčí. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 17–21.

Martišková I., Prvorepublikový stavitel Alois Sedlář.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 21–24.

Martišková I., Vysílá československý rozhlas a televize.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 32.

Martišková I., Hasičský den.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 33.

Martišková I., Když včelařil pradědeček. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 34.

Martišková I., Opustil nás Radoslav Brzobohatý. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 46

Martišková I., Výroba tradičních skleněných vánočních ozdob – publikováno na www.muzeumvalassko.cz

Martišková I., Historické včelí úly. In Včelařství. Časopis Českého svazu včelařů, 6-8/2012, 12/2012.

Martišková I., O historii včelaření nejen na Valašsku. In Zvuk Zlínského kraje. Podzim/zima 2012.

Martišková I., Tref-A do černého: To nejlepší z Valmezu. In: Echo Valašska. Valašské noviny. XV. ročník, č. 3.

Martišková I., O historii včelaření nejen na Valašsku. In Zvuk Zlínského kraje. Podzim/zima 2012.