Úvod / Projekty / Samostatne a pritom spoločne

Samostatne a pritom spoločne


Pracovníci Muzea regionu Valašsko a Vlastivedného múzea v Považské Bystrici v roce 2014 realizují projekt financovaný z prostředků Fondu mikroprojektů Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika.

Projekt je zaměřený na posílení a provázaní odborné činnosti pracovníků obou muzejí, které má vyustit v přípravu a realizaci společné panelové výstavy doplněné sbírkovými předměty a interaktivními prvky. Výstava bude poté zpřístupněna veřejnosti jak ve školách v Povážské Bystrici a okolí, ale i návštěvníkům Muzea regionu Valašsko v objektu Kostela Sv. Trojice ve Valašském Meziříčí v létě 2014.

Výstava bude zaměřena na život, lidi a přírodu - společnou historii obou přeshraničních regionů. Oba dva regiony prošly velmi podobným vývojem, kdy si byly v historii někdy blíž a někdy zase dělené hraniční čarou. Výstava se zabývá historickými hledisky vývoje krajiny a osídlení příhraničních hor a odrazem tohoto společného dědictví do současnosti. Do současnosti, kdy se již oba dva vyvíjejí opět v různých státech.