Úvod / Projekty / Muzejné križovatky 2

Muzejné križovatky 2


Muzeum regionu Valašsko za českou stranu a Hornonitrianské múzeum v Prievidzi ze slovenské strany hranice společně realizují projekt Múzejné križovatky 2. Jedná se o mezinárodní (slovensko-český) projekt financovaný z Operačného programu cezhraničnej spolupráce 2007–13 „Spoločne bez hraníc“.

Záměrem projektu je prohloubit kolegiální partnerství českých a slovenských muzejníků a rozvinout vzájemnou odbornou spolupráci. Snahou je podpořit informovanost široké veřejnosti o muzejních institucích a jejich fondech a přispět tak k zatraktivnění obou partnerských regionů – Trenčínského a Zlínského kraje.

Výstupem výstavy je hlavně společná výstava Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta). Dály byl vydán barevný katalog k výstavě a množství propagačních společných tiskovin. Nedílnou součástí projektu bylo i vytvoření interaktivního softwaru na téma výroby ohýbaného nábytku, který bude po znovuotevření vsetínského zámku v první polovině roku 2015 sloužit i návštěvníkům ve Vsetíně.

Výstava se koná v Hornonitranském muzeu v Prievidzi od 15. května do 8. září tohoto roku. Obě vlastivědná muzea na výstavě představují reprezentativní výběr ze svých sbírek historického ohýbaného nábytku (pro slovenské muzeum je to vůbec první prezentace vlastní sbírky). Více než 40 ks exponátů poskytuje vhled jak do poměrně rozsáhlé, rozmanité a dlouhodobě utvářené kolekce Muzea regionu Valašsko, které svou sbírku buduje od 50. let 20. století, tak i do rodící se sbírky slovenského muzea, která vzniká od roku 2007.