Úvod / Objekty / Zámek Kinských Valašské Meziříčí / Pronájem

Pronájem

PRONÁJMY

Popis a technické vybavení společenských sálů sloužících pro činnost muzea a k pronájmům:

místnost cena za každou započatou hodinu
Přednáškový sál - 100 míst, 82m2 400 Kč
Salonek - přízemí - 12 míst, 24m2 200 Kč
Salonek - Modrásek - 25 míst, 37m2 250 Kč
Muzejní kavárna - 15 míst, 41m2 200 Kč
K prostorám je k dispozici: ozvučení, 1x mikrofon drátový, promítací plátno, kuchyňka včetně základního vybavení, šatna. Cena za pronájem prostor zahrnuje: volný vstup do aktuálních výstav, úklidové služby

Pronájmy - podrobnosti

SVATBY

Svatební obřady probíhají na zámku vždy druhou sobotu v měsíci. Muzeum regionu Valašsko pronajímá prostory, ale vlastní obřad (čas apod.) je nutné domluvit na matrice MÚ Valašské Meziříčí. Na zámku si lze, prostřednictvím jednoduché smlouvy, pronajmout na svatební obřad tyto prostory:

místnost cena za pronájem
Přednáškový sál - kapacita 100 míst 2500 Kč
Park (V případě nepříznivého počasí je zároveň připraven sál) 2500 Kč

V ceně svatebních obřadů je prohlídka aktuálních výstav. Je možné se fotografovat ve vybraných prostorách za příplatek 200,- Kč.


Přednáškový sál

Přednáškový sál - konferenční úprava

Salonek v přízemí

Salonek - Modrásek
Muzejní kavárna
Muzejní kavárna

Svatba - přednáškový sál

Svatba - zámecký park