Úvod / Muzeum regionu Valašsko / Specifikace činnosti technických oddělení

Specifikace činnosti technických oddělení


Úsek ředitele

Oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:
- investice, velké údržby, projekty a navazující činnosti
- účetnictví, ekonomiku, rozpočet , daně a navazující činnosti
- personální práci a mzdové otázky a navazující činnosti
- kontrolu dodržování rozpočtu v daném roce, výkaznictví o činnosti muzea, hodnocení hospodaření včetně plánu rozpočtů (pololetní, roční)
- agenda BOZP a PO

Provozní oddělení

Oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:
- vedení sekretariátu ředitele, knihovnické služby
- průvodcovská činnost, prodej drobných předmětů
- provozní zajištění na všech akcích konaných v zámku (vernisáže, komorní večery, koncerty, přednášky, pronájmy, aj.)
- pečuje o vlastní fotoarchív s klasickými i digitálními fotografiemi.
- správa PC sítě, PC techniky a www stránek, foto a audio dokumentace
- vedení skladu zásob, vyúčtování dodavatelům, distribuce publikací
- drobná údržba (zámek, park), domovnická služba, spolupráce na investicích
- zajištění autodopravy pro muzeum
- stolařské a - úklidové práce
- pošta , spisová služba
- pokladna, pokladna FKSP
- průvodcovskou činnost v expozicích a výstavách v zámku a kostele sv. Trojice, prodej drobných předmětů
- provozní zajištění na všech akcích konaných v zámku a kostele sv. Trojice (vernisáže, komorní večery, koncerty, přednášky, pronájmy, aj.)
- vedení spisové agendy ve Valašském Meziříčí
- propagace muzea a marketing (rozesílání pozvánek a plakátů, vitríny atd.)
- vedení pokladny ve Valašském Meziříčí
- spolupráce na instalaci výstav a expozic